"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 23/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 1937

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào “Nụ cười hồng” - Năm học: 2019 - 2020

I. Mục đích

- Tạo cho học sinh ý thức tiết kiệm những vật dụng giấy báo cũ để đóng góp tạo quỹ Nụ Cười Hồng và thực hiện các công trình Măng non của đội viên cấp quận, cấp Thành phố.

II. Nội dung

1.  Đối tượng

-  Tất cả học sinh trường THCS Nguyễn Gia Thiều.

2.  Nội dung

- Mỗi Đội viên tự thu nhặt sách báo cũ, giấy vụn, chai nước đã qua sử dụng sau đó mang đi bán lấy kinh phí đóng góp vào phong trào “Nụ cười hồng” của nhà trường.

3. Chỉ tiêu

- 5kg/Đội viên x 2.500đ/kg = 12.500đ

(Số tiền bằng chữ: Mười hai ngàn năm trăm đồng).

- Lớp tham gia vượt chỉ tiêu cao nhất khối sẽ được giấy khen và phần quà trị giá 150.000đ từ Ban giám hiệu nhà trường.

4. Thời gian

- Từ ngày 20/08/2019 đến hết ngày 12/09/2019.

III. Tổ chức thực hiện

1. Lập ban tổ chức

- Thầy Nguyễn Xuân Đắc                 Hiệu trưởng                    Trưởng ban

- Thầy Trần Thanh Bình                            Phó Hiệu trưởng   Phó ban thường trực

- Thầy Dương Khải Hưng                 Tổng phụ trách    Phó ban

- Giáo viên chủ nhiệm                       Phụ trách Chi       Ủy viên

2. Phân công thực hiện

- Trưởng ban: Giám sát và chỉ đạo thực hiện phong trào.

- Phó ban thường trực: Theo dõi hoạt động tham gia phong trào các lớp, đôn đốc, nhắc nhở phụ trách Chi theo sát hoạt động phong trào của Chi đội phụ trách, tổng hợp kết quả hoạt động của phụ trách chi để có cơ sở bình xét thi đua của mỗi học kì.

- Tổng phụ trách: Theo dõi các hoạt động tham gia phong trào của các lớp, đôn đốc nhắc nhở và tính điểm thi đua phòng trào theo chỉ tiêu đề ra.

- Giáo viên Chủ nhiệm: Đôn đốc học sinh tham gia.

IV. Tính điểm thi đua

- Lớp tham gia vượt chỉ tiêu cao nhất khối được cộng 10 điểm.

- Lớp tham gia đủ chỉ tiêu được cộng 04 điểm.

- Lớp không tham gia bị trừ 10 điểm.

- Tất cả điểm được tính vào cột điểm phong trào hàng tuần.

V.Tiến độ thực hiện

- Thứ tư (14/08/2019): Trình lên Ban giám hiệu duyệt.

- Thứ hai (19/08/2019): Phát động phong trào “Nụ cười hồng” cho học sinh dưới sân trường.

- Từ ngày 20/08/2019 đến hết ngày 12/09/2019: Các em tự thu nhặt sách báo cũ, giấy vụn, chai nước đã qua sử dụng sau đó mang đi bán lấy kinh phí đóng góp vào phong trào “Kế hoạch nhỏ” của nhà trường.

- Thứ hai (16/09/2019): Tổng kết và khen thưởng phong trào “Nụ cười hồng” dưới sân trường.

 

 

Trên đây là kế hoạch và hình thức tổ chức phong trào “Nụ cười hồng” năm học 2019 - 2020. Rất mong giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh tích cực tham gia thực hiện.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163