"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ sáu, 23/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 1872

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” - Năm học: 2019 – 2020

I. Mục đích

-       Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền

thống cách mạng, đạo đức lối sống cho thiếu nhi, góp phần giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường.

-       Tạo một sân chơi bổ ích cho các em học sinh rèn luyện và nâng cao kiến thức ngoài chương trình học ở trường, bên cạnh là phương thức để các em nâng cao khả năng tư học, rèn luyện kiến thức một cách chủ động.

-       Tạo môi trường thi đua học tập giữa các lớp, tham gia phong trào tích cực bên cạnh việc trau dồi và rèn luyện kiến thức.

II. Nội dung

1. Đối tượng

-        Tất cả học sinh trường THCS Nguyễn Gia Thiều.

2. Nội dung

-       Đăng kí mua và đọc các loại báo do Đoàn TNCS HCM phát hành. (Đăng ký mua báo vào thứ 2, thứ 3 hàng tuần)

-     Thời gian lấy báo: Thứ ba hàng tuần, lớp phó phong trào lấy báo cho lớp tại phòng Đoàn Đội (gặp thầy Hưng).

-       Tham gia giải đề thi Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ xuyên suốt năm học với ba môn học là Văn, Toán và Anh văn.

-        Các đề thi sẽ được đăng hàng tuần trên các kì báo. Mỗi kì báo sẽ đăng một đề thi của một trong ba môn Văn, Toán hoặc Anh Văn.

-        Có 30 kì trong năm.

3. Hình thức tham gia giải đề thi Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ

-     Hàng tuần các lớp sẽ tham gia giải đề thi theo hình thức làm bài cá nhân theo đề thi của từng kì báo đăng.

-     Thời gian nộp bài: Hạn chót nộp thứ sáu hàng tuần.

-     BCH Liên đội, Tổng phụ trách sẽ tổng hợp bài dự thi theo từng lớp, từng khối và tính điểm thi đua hàng tuần và nộp bài cho ban tổ chức giải thi.

*Lưu ý: Mỗi bải thi làm bài trên tờ giấy đôi, trình bày rõ ràng, sạch sẽ. Yêu cầu mỗi bài thi phải dán phiếu tham dự phù hợp với từng kì báo ( phiếu tham dự cắt trên báo ra theo tuần tương ứng). Không được photocopy phiếu tham dự.

4. Chỉ tiêu tham gia giải đề thi Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ

-     Chỉ tiêu các lớp tham gia giải đề thi Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ là 5 bài/tuần.

-     Các lớp ở mỗi học kì phải tham gia ít nhất 20 bài.

III. Biện pháp tổ chức

1. Lập ban tổ chức

Thầy Nguyễn Xuân Đắc

Thầy Trần Thanh Bình

Thầy Dương Khải Hưng

Cô Lê Thị Chung

Cô Đinh Thị Ngọc Nhung

Cô Vũ Thị Thanh Tâm

Giáo Viên Chủ Nhiệm

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Tổng phụ trách

Tổ trưởng tổ Toán

Tổ trưởng tổ Văn

Tổ trưởng tổ Anh văn

Phụ trách Chi

Trưởng ban

Phó ban

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

2. Phân công thực hiện

-     Trưởng ban: Giám sát và chỉ đạo thực hiện phong trào.

-     Phó ban: Theo dõi hoạt động tham gia phong trào các lớp, đôn đốc, nhắc nhở phụ trách chi theo sát hoạt động phong trào của chi đội phụ trách, tổng hợp kết quả hoạt động của phụ trách chi để có cơ sở bình xét thi đua của mỗi học kì .

-     Tổng phụ trách: Theo dõi các hoạt động tham gia phong trào của các lớp, đôn đốc nhắc nhở và tính điểm thi đua phòng trào hàng tuần theo chỉ tiêu đề ra. Nhận bài dự thi của học sinh các lớp và nộp bài dự thi về tòa soạn báo cho học sinh, phát hành báo đúng kì cho học sinh tham gia.

-     Phụ trách thư viện: Chịu trách nhiệm đặt và thống kê tổng số báo hàng tuần.

-     Các tổ trưởng bộ môn: Hỗ trợ, đôn đốc nhóm trưởng hướng dẫn, gợi ý bài giải cho học sinh.

-     Giáo viên chủ nhiệm: đôn đốc học sinh tham gia.

IV. Tính điểm thi đua hàng tuần

-     Lớp tham gia đặt báo trên 20 tờ cộng 2.

-     Lớp tham gia giải đề thi vượt chỉ tiêu từ 1 đến 4 bài cộng 2 điểm, vượt 5 đến 8 bài cộng 3 điểm, vượt 9 đến 12 bài cộng 4 điểm, vượt từ 13 đến 16 bài cộng 5 điểm, vượt từ 17 bài trợ lên cộng 7 điểm.

-     Lớp tham gia giải đề thi thấp hơn chỉ tiêu trừ 3 điểm.

-     Lớp không tham gia giải đề thi trừ 10 điểm

-     Tất cả được tính vào cột điểm Lê Quý Đôn của điểm phong trào hàng tuần.

V.Tiến độ thực hiện

-       Thứ tư (14/08/2019): Trình BGH duyệt.

-       Thứ hai (19/08/2019): Phát động phong trào “Nụ cười hồng” cho học sinh.

 

          Trên đây là kế Tổ chức thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2019 – 2020, rất mong Tổ trưởng bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh tích cực tham gia thực hiện.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163