"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 20/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 636

Lịch công tác tuần lễ 22/06/2020 đến 27/06/2020

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

22/06

S: Kiểm tra HKII môn Toán  + Địa lí 6

Học sinh khối 6

7h00 – 10h30

Theo phòng

Họp liên tịch

Liên tịch

11h00

Thư viện

C: Kiểm tra HKII môn  Toán  + Địa lí 7

Học sinh khối 7

12h30 – 16h00

Theo phòng

Thứ Ba

23/06

S: Kiểm tra HKII môn Sinh + Anh 9

Học sinh khối 9

7h00 – 10h00

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn Sinh + Anh 8

Học sinh khối 8

12h30 – 15h30

Theo phòng

 

 

 

 

Thứ Tư

24/06

S: Kiểm tra HKII môn Sinh + Anh 6

Học sinh khối 6

7h00 – 10h00

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn Sinh + Anh 7

Học sinh khối 7

12h30 – 15h30

Theo phòng

 

 

 

 

Thứ Năm

25/06

S: Kiểm tra HKII môn  Lịch sử + Vật lí 9

Học sinh khối 9

7h00 – 9h45

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn Lịch sử + Vật lí 8

Học sinh khối 8

12h30 – 15h15

Theo phòng

 

 

 

 

Thứ Sáu

26/06

S: Kiểm tra HKII môn  Lịch sử + Vật lí 6

Học sinh khối 6

7h00 – 9h45

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn Lịch sử + Vật lí 7

Học sinh khối 7

12h30 – 15h15

Theo phòng

Thứ Bảy

27/06

Hội trại truyền thống. Chủ đề “Cất cánh”

Theo phân công + HS khối 9.

Từ 15h30 ngày 27/06 đến 10h30 28/06

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Học sinh khối 6, 7, 8 nghỉ

 

 

 

 

Lưu ý:       - Ngày 29/06/2020

                           + Học sinh khối 6, 9 học 5 tiết. (ra về lúc 11h15)

                           + Học sinh khối 7, 8 học 4 tiết. (ra về lúc 16h15).

                  - Khối văn phòng hạn chót thu dọn phòng ngày 01/07/2020.

 

 

                 

           

                   

 

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87