"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 13/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 573

Lịch công tác tuần lễ 15/06/2020 đến 20/06/2020

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

15/06

S: Kiểm tra HKII môn Mỹ thuật 6; Âm nhạc 6, 9 (kiểm tra xong học bình thường theo TKB)

GVCN

Học sinh K 6 + 9

7h00 – 8h15

Tại lớp

C: (Học sinh học bình thường theo TKB) Kiểm tra HKII môn Mỹ thuật 7, 8; Âm nhạc 7, 8

GVCN

Học sinh K 7 + 8

15h30 – 16h45

Tại lớp

 

 

 

 

Thứ Ba

16/06

Hoàn tất phiếu đăng ký xét tốt nghiệp và tuyển sinh 10.

GVCN khối 9

11h00

Phòng học vụ

S: Kiểm tra HKII môn GDCD + Công nghệ 9

Học sinh khối 9

7h00 – 9h15

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn  GDCD + Công nghệ 8

Học sinh khối 8

12h30 – 15h15

Theo phòng

Thứ Tư

17/06

S: Kiểm tra HKII môn GDCD + Công nghệ 6

Học sinh khối 6

7h00 – 9h15

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn  GDCD + Công nghệ 7

Học sinh khối 7

12h30 – 15h15

Theo phòng

 

 

 

 

Thứ Năm

18/06

S: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn + Hóa 9

Học sinh khối 9

7h00 – 10h30

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn + Hóa 8

Học sinh khối 8

12h30 – 16h00

Theo phòng

Niêm phong các phiếu đăng ký thi tuyển vào lớp 10 nộp PGD.

T.Bình + C.Tâm (học vụ)

10h00

Phòng Giáo dục

Thứ Sáu

19/06

S: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn 6

Học sinh khối 6

7h00 – 9h00

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn 7

Học sinh khối 7

12h30 – 14h30

Theo phòng

Thứ Bảy

20/06

S: Kiểm tra HKII môn Toán + Địa 9

Học sinh khối 9

7h00 – 10h30

Theo phòng

C: Kiểm tra HKII môn Toán + Địa 8

Học sinh khối 8

12h30 – 16h00

Theo phòng

 

Lưu ý:       - Từ 15/06 đến 21/06/2020 học sinh khối 9 học dự bị đoàn viên và hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến trên trang web trường trước 17h00 ngày 21/06/2020.

                  - Từ 15/6 đến 17/06/2020 các lớp tích hợp học bù theo lịch. (Lưu ý phòng học có thay đổi do trùng với lịch kiểm tra HKII)

                  - Khối văn phòng hạn chót thu dọn phòng ngày 01/07/2020.

                  - Giáo viên theo dõi phân công coi kiểm tra học kỳ 2, lịch chấm tập trung và nhập điểm trên trang web trường.

 

                 

           

                   


Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87