"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 2/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 795

Lịch công tác tuần lễ 04/05/2020 đến 09/05/2020

·        Toàn thể CB-GV-NV và học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến trường.

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

04/05

Học sinh khối 9 tập trung

GVCN khối 6, khối 9, học sinh lớp 9

7h30 – 9h30

Tại lớp

- Lớp 9A1, 9A3, 9A5, 9A7, 9A9, 9A11

GVCN khối 9, GVCN 6A1, 6A3, 6A5, 6A7, 6A9, học sinh lớp 9

7h30 – 9h00

Tại lớp

-    Lớp 9A2, 9A4, 9A6, 9A8, 9A10

GVCN khối 9,GVCN 6A2, 6A4, 6A6, 6A8, 6A10 học sinh lớp 9

8h00 – 9h30

Tại lớp

-    Thực hiện kiểm tra hồ sơ lớp 9.

Theo phân công.

7h30 – 11h00

Phòng học vụ

Thứ Ba

05/05

- Học sinh lớp 9 bắt đầu học lại bình thường theo thời khóa biểu.

GV giảng dạy lớp 9 + theo phân công.

7h00 – 11h15

 

- Khảo sát trực tuyến ngoại ngữ lớp 9.

Học sinh lớp 9.

7h00 – 21h00

Tại nhà

Thứ Tư

06/05

- Khảo sát trực tuyến ngoại ngữ lớp 9.

Học sinh lớp 9.

7h00 – 21h00

Tại nhà

 

 

 

 

Thứ Năm

07/05

- Báo cáo khảo sát trực tuyến ngoại ngữ lớp 9.

 

9h30

PGD

 

 

 

 

Thứ Sáu

08/05

- Học sinh khối 9 nghỉ

 

 

 

- Học sinh khối 6, 7, 8 tập trung theo lịch sau

 

 

 

S: - Lớp 6A1, 6A3, 6A5, 6A7, 6A9

GVCN khối 6 + GVCN 9A1, 9A3, 9A5, 9A7, 9A9, 9A11  + Học sinh K6

7h30 – 9h00

Tại lớp

    - Lớp 6A2, 6A4, 6A6, 6A8, 6A10

GVCN khối 6, GVCN 9A2, 9A4, 9A6, 9A8, 9A10  + Học sinh K6

8h00 – 9h30

Tại lớp

C: - Tập trung học sinh khối 7

GVCN khối 7, khối 8 + học sinh K7

12h45 – 14h15

Tại lớp

     - Tập trung học sinh khối 8

GVCN khối 7, khối 8 + học sinh K8

15h30 – 17h00

Tại lớp

 

 

 

 

Thứ Bảy

09/05

- Học sinh toàn trường nghỉ

 

 

 

- Tiếp tục thực hiện vệ sinh trường lớp theo kế hoạch.

 

 

 

 

Lưu ý:      - Giáo viên tiết đầu có mặt trước 30 phút tại lớp học để đón học sinh và đo thân nhiệt.

                  - Giáo viên thực hiện hỏi tình hình sức khỏe của học sinh trước khi dạy ở mỗi tiết học.

                  - Ngày 04/05/2020 hạn chót nộp bồi dưỡng thường xuyên (TTCM nộp cho BGH).

                  - Bài giảng online và bài tập vẫn thực hiện theo kế hoạch.

                        - Thứ bảy 09/05/2020: Dự kiến họp rút kinh nghiệm công việc từ ngày 04/05 đến 08/05/2020.

 

 

                   

 

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164