"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 20/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 427

Lịch công tác tuần 9 - Học kỳ 1 (từ 21/10/2019 đến 27/10/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

21/10

-  Chào cờ + SHCN.

BGH, GVCN

 

Phòng Giáo viên

-  Phát thưởng cuộc thi “Lớn lên cùng sách”

Tổ Văn

Tiết chào cờ

Sân trường

-  Họp với trợ giảng của EMG.

BGH + Trợ giảng của EMG

8h30

Phòng Hiệu trưởng

-  Họp Chuẩn bị lễ 20/11.

BGH + C.Chung (TT Toán) + C.Nhung (TT Văn) + T.Hỷ + C.Diệp.

9h30

Phòng Hiệu trưởng

-  Nộp sản phẩm dự thi khoa học kỹ thuật

T.Bình + T.Linh

16h00

Phòng Giáo dục

-  Tiếp xúc học sinh chuẩn bị thi giáo viên giỏi.

C.Hằng + Tổ Sử - Địa - GDCD

7h45 – 8h30

THCS Ngô Sĩ Liên

-  Tiếp xúc học sinh chuẩn bị thi giáo viên giỏi.

T.Long +  Tổ Sử - Địa - GDCD

8h00 – 8h30

THCS Quang Trung

-  Tiếp xúc học sinh chuẩn bị thi giáo viên giỏi.

T.Trâm +  Tổ VTM - Công nghệ

16h15 – 16h45

THCS Trần Văn Đang

-  Tiếp xúc học sinh chuẩn bị thi giáo viên giỏi.

T.Thắng +  Tổ Lý - Hóa

16h15 – 16h45

THCS Hoàng Hoa Thám

Thứ Ba

22/10

-  Vòng chung kết cấp quận Hội thi học sinh thành phố với pháp luật.

Các đơn vị dự thi theo kế hoạch

7h30

Hội trường

- Thao giảng bộ môn toán (Cô Chung, Cô Nghi).

- Họp tổ chuyên môn. Nhóm 9 sinh hoạt nghiên cứu bài học.

Tổ Toán

Tiết 1 (9A2)

Tiết 2 (6A4)

Tại lớp

Phòng học vụ

Thứ Tư

23/10

-  Tiếp xúc học sinh chuẩn bị thi giáo viên giỏi.

C.Trân +  Tổ VTM - Công nghệ

Tiết 1 (Chiều)

THCS Âu Lạc

-  Họp tổ chuyên môn Lý – Hóa

Tổ Lý – Hóa

7h30

Phòng thực hành Lý

-  Dạy Toán lớp 9A10, 9A9.

Thầy Đắc

Tiết 3 (9A10)

Tiết 4 (9A9)

Tại lớp

Thứ Năm

24/10

HĐNGLL:  Giáo dục ATGT – Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao thông”

GVCN + HS Khối 6

GVCN + HS Khối 9

Tiết NGLL

Tại lớp

- Vệ sinh lớp.

GVCN + HS khối 7, HS khối 8

Tiết NGLL

Tại lớp

-  Tiếp xúc học sinh chuẩn bị thi giáo viên giỏi.

T.Thảo +  Tổ Lý - Hóa

16h15 – 17h00

THCS Trường Chinh

-  Họp tổ chuyên môn VTM- Công nghệ.

Tổ VTM – Công nghệ

10h30

Phòng học vụ

Thứ Sáu

25/10

-  Hạn chót nộp danh sách hội thao giáo viên.

Thầy Trí

16h00

TT TDTT Tân Bình

-  Họp tổ chuyên môn Sinh.

Tổ Sinh

7h30

Phòng Thực hành Sinh

Thứ Bảy

26/10

-  Họp bốc thăm hội thao giáo viên.

Thầy Trí

8h00

TT TDTT Tân Bình

-  Các tổ chuyên môn nộp bài viết về môi trường.

TTCM

16h00

Phòng Đoàn Đội

Chủ nhật

27/10

-  Học tập trải nghiệm tại đường sách Nguyễn Văn Bình.

Tổ Văn + GVCN + HS lớp 8A1, 9A4

7h00

Đường sách

Nguyễn Văn Bình

-   

 

 

 

          Lưu ý:   + Từ ngày 21/10 đến 25/10/2019 các lớp tích hợp kiểm tra giữa kỳ.

Học sinh rút hồ sơ:

+ Lớp 6A10: Lý Khánh Trang

                        + Lớp 8A8: Lý Khánh Vân


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164