"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 1/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 424

Lịch công tác tuần 9 - Học kỳ 1 (từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai

02/11

-  Chào cờ + SHCN

BGH, GVCN

 

 

 

-  Kiểm tra giữa kỳ I môn Văn 8, 9

GV tiết 1+2 + HS khối 8+9

Tiết 1+2

Tại lớp

 

-  Kiểm tra giữa kỳ I môn Văn 6, 7

GV tiết 4+5 + HS khối 6+7

Tiết 4+5

Tại lớp

 

-  Họp liên tịch

Hội đồng liên tịch

9h00

Phòng Hiệu trưởng

 

-  Nộp danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi khoa học tự nhiên

T.Linh

10h00

PGD

 

Thứ Ba 03/11

-  Kiểm tra giữa kỳ I môn Sinh 8, 9

GV tiết 1 + HS khối 8+9

Tiết 1

Tại lớp

 

-  Kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 8, 9

GV tiết 3 + HS khối 8+9

Tiết 3

Tại lớp

 

-  Kiểm tra giữa kỳ I môn Sinh 6, 7

GV tiết 1 + HS khối 6+7

Tiết 1

Tại lớp

 

-  Kiểm tra giữa kỳ I môn Lịch sử 6, 7

GV tiết 4 + HS khối 6+7

Tiết 4

Tại lớp

 

-  Họp tổ chuyên môn Toán – Tin.

Tổ Toán – Tin

7h30

Hội trường

 

Thứ Tư

04/11

-  Kiểm tra giữa kỳ I môn Địa lí 8, 9

GV tiết 1 + HS khối 8+9

Tiết 1

Tại lớp

 

- Kiểm tra giữa kỳ I môn Vật lí 8, 9

GV tiết 3 + HS khối 8+9

Tiết 3

Tại lớp

 

- Kiểm tra giữa kỳ I môn Địa lí 6, 7

GV tiết 1 + HS khối 6+7

Tiết 1

Tại lớp

 

- Kiểm tra giữa kỳ I môn Vật lí 6, 7

GV tiết 4 + HS khối 6+7

Tiết 4

Tại lớp

 

- Dạy Toán lớp 8A1, 8A6.

Thầy Bình

Tiết 3 (8A1)

Tiết 4 (8A6)

Tại lớp

 

- Họp nhóm chuyên môn Văn.

Nhóm Văn 6,7,8,9

7h30

Hội trường

 

Thứ Năm

05/11

- Kiểm tra giữa kỳ I môn Anh 8, 9

GV tiết 1 + HS khối 8+9

Tiết 1

Tại lớp

 

 

- Kiểm tra giữa kỳ I môn GDCD 8, 9

GV tiết 3 + HS khối 8+9

Tiết 3

Tại lớp

 

 

- Đối thoại với lớp trưởng các lớp khối 9.

BGH+ Các lớp trưởng khối 9

Tiết NGLL

Phòng Hiệu trưởng

 

 

- Kiểm tra giữa kỳ I môn Anh 6, 7

GV tiết 1 + HS khối 6+7

Tiết 1

Tại lớp

 

 

- Kiểm tra giữa kỳ I môn GDCD 6, 7

GV tiết 4 + HS khối 6+7

Tiết 4

Tại lớp

 

Thứ Sáu

06/11

- Kiểm tra giữa kỳ I môn Công nghệ 8

GV tiết 1 + HS khối 8

Tiết 1

Tại lớp

 

- Kiểm tra giữa kỳ I môn Hóa 8, 9

GV tiết 3 + HS khối 8+9

Tiết 3

Tại lớp

 

- Chuyên đề Tiếng anh cụm 2.

GV Anh

7h00

THCS Quang Trung

 

- Kiểm tra giữa kỳ I môn Công nghệ 6, 7

GV tiết 1 + HS khối 6+7

Tiết 1

Tại lớp

 

- Dạy Toán lớp 8A2, 8A3.

Thầy Bình

Tiết 3 (8A2)

Tiết 4 (8A3)

Tại lớp

 

Thứ Bảy

07/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

08/11

- Giải thể thao học sinh cấp trường.

Nhóm Thể dục + GVCN + HS dự thi

7h30 – 11h00

Sân trưởng

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: + Các môn Tin học, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, kiểm tra vào tuần 9 + 10 theo thời khóa biểu.

             + Giáo viên coi kiểm tra theo thời khóa biểu và có mặt tại hội trường trước 15 phút để nhận đề kiểm tra.

 


Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164