"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 30/10/2021, 10:33
Lượt đọc: 1660

Lịch công tác tuần 9 - Học kỳ 1 (từ 01/11/2021 đến 06/11/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

01/11/2021

 

-Thực hiện kiểm tra giữa học kỳ 1 (cả tuần theo kế hoạch).

 - Kiểm tra giữa kỳ môn Ngữ văn (90 phút)

- Kiểm tra giữa kỳ môn Vật lí (45 phút)

- GVBM gửi link đề môn KHTN, Sinh học, LS- ĐL, Lịch sử (theo phân công)

- BGH + GV + HS

 

- GVBM + HS 6,7,8,9

- GVBM + HS 7,8,9

- GVBM + HS

 

 

-Cả tuần (theo kế hoạch)

-Từ 7h30’

-Từ 9h55’

- H/c: 11h00’

 

 

-Google drive + gmail + google meet

 

- Họp chi bộ

- Đảng viên

-11h00’

Trực tiếp – Phòng họp trường THCS NGT

Thứ ba, 02/11/2021

- Kiểm tra giữa kỳ môn KHTN (60 phút)

- Kiểm tra giữa kỳ môn Sinh học (45 phút)

- Kiểm tra giữa kỳ môn Lịch sử - Địa lí ( 60 phút)

- Kiểm tra giữa kỳ môn Lịch sử (45 phút)

- GVBM gửi link đề môn Địa lí, Anh văn (theo phân công)

- GVCN + HS K6

- GVBM +HS K7,8.9

- GVBM + HS K6

- GVBM + HS K7,8,9

- GVBM + HS

 

-Từ 7h30’

- Từ 7h30’

- Từ 9h15’

- Từ 9h15’

- H/c: 11h00’

 

 

-Google drive + gmail + google meet

 

Thứ tư

03/11/2021

- Kiểm tra giữa kỳ môn Địa lí (45 phút)

- Kiểm tra giữa kỳ môn Anh văn 6 (60 phút); Anh văn 7,8,9 (45 phút)

- GVBM gửi link đề môn Hóa học, GDCD (theo phân công)

- GVBM +HS K7,8,9

-GVBM+HS 6,7,8,9

 

-GV BM+ HS

-Từ 7h30’

- Từ 9h00’

 

- H/c: 11h00’

-Google drive + gmail + google meet

 

Thứ 5

04/11/2021

- Kiểm tra giữa kỳ môn Hóa học (45 phút)

- Kiểm tra giữa kỳ môn GDCD (45 phút)

- GVBM gửi link đề môn Công nghệ, Toán (theo phân công)

- GVBM +HS K8,9

- GVBM +HS K6,7,8,9

- GVBM +HS

-Từ 7h30’

- Từ 9h00’

- H/c: 11h00’

 

-Google drive + gmail + google meet

 

Thứ sáu

05/11/2021

- Kiểm tra giữa kỳ môn Công nghệ (45 phút)

 

- Kiểm tra giữa kỳ môn Toán (60 phút)

- GVBM + HS K6,7,8,9

- GVBM + HS K6,7,8,9

 

-Từ 7h30’

 

- Từ 9h00’

-Google drive + gmail + google meet

Thứ 7

06/11/2021

- GVBM thực hiện chấm bài KTGHK 1

- Gửi nội dung tuần 10/ HKI

 

 

-TTCM+CBCNTT

 

 

 

- H/C: 11g00

 

 

 

*Lưu ý:

- GVCN nhắc học sinh lịch KT giữa kỳ HĐ Trải nghiệm vào thứ ba (16/11)

            - Các bộ môn động viên học sinh chuẩn bị chu đáo để tham gia kỳ thi HSG đạt kết quả tốt nhất. (Thi MTBT 02/11; HSG 06/11).

            - Thưc hiện chuyên đề tuần 10 (theo TKB)

            - Gửi clip bài dạy tuần 10 (h/c: 11h00’ ngày 11/11)

               - Tổ nhóm chuyên môn lập danh sách học sinh đã KTGHK 1 và danh sách học sinh chưa KT GHK1 (h/c: 11h00’ ngày 08/11/2021), gửi cho nhà trường theo địa chỉ mail thcsnguyengiathieu.tanbinh@ngthieu.edu.vn để up web và thông báo cho CMHS.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164