"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 23/10/2021, 19:11
Lượt đọc: 1177

Lịch công tác tuần 8 - Học kỳ 1 (từ 25/10/2021 đến 30/10/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

25/10/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần / học kì I

-Thực hiện chuyên đề Anh văn 6; Toán 7, Công nghệ 7; Ngữ Văn 8. Vật lý 8; Ngữ Văn 9, Hóa học 9

-Gửi link KTTX  (Theo KH)

 

-Lập danh sách thi HSG bộ môn K9

- BGH + GV + HS

 

- GVBM + HS

 

 

-GVBM + HS

 

- TTCM + HSG + CB CNTT

-Cả tuần (theo kế hoạch)

-7g00

 

 

H/c: 11g00

 

-14g00

Online (Youtube)

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

-Mail trường + google meet

-Mail trường

Thứ ba, 26/10/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN

-GVBM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

- KTTX (Theo KH)

- GVCN + HS

- GVBM +HS

 

-GVBM + HS

-Từ 7g30

 

 

 

 

lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Google drive + gmail

Thứ tư

27/10/2021

- Gửi link KTTX cho học sinh (theo lịch kiểm tra)

-Thực hiện chuyên đề Công nghệ 6, Toán 6; Anh văn 7, Lịch sử 7; Sinh học 8, Địa lí 8; Công nghệ 9, Toán 9

-Gửi link KTTX (Theo KH)

- GVBM +HS

 

-GVBM+HS

 

 

-GV BM+ HS

- Hạn chót 11g00

 

-7g00

 

 

-11g00

Google drive + gmail

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

-Google meet + gmail

Thứ 5

28/10/2021

-GV BM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

-KTTX (Theo KH)

Thực hiện chuyên đề Anh văn 8,9

- GVBM +HS

 

- GVBM +HS

- GVBM +HS

 

 

 

 

 

 

- Google drive + gmail

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ sáu

29/10/2021

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

-Thực hiện chuyên đề KHTN 6, Văn 6; Văn 7, Địa lí 7; Toán 8, Công nghệ 8; GDCD 9, Địa lí 9

-Gửi link KTTX và meet cho học sinh

- TTCM

- GVBM, GVCN, HS

 

 

-GVBM + HS

 

 

-GVBM + HS

-H/c: 11g00

-Hạn chót 17g00

 

 

 

-7g00

 

 

-11g00

 

 

 

 

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Google drive + gmail

 

Thứ 7

30/10/2021

- Hoàn tất gửi file đề, đáp án, ma trận, link đề KTGK 1/ HKI.

-KTTX (Theo KH)

- Hoàn tất nhập nội dung học tập trên trang lms

Chuyên đề 1: Tuần 1- tuần 6

Chuyên đề 2: Tuần 7- tuần 8

-TTCM + BGH+ HS

-GVBM +HS

 

 

GVBM

- H/C: 11g00

 

- Google drive + gmail

 

- Google drive + gmail

 

*Lưu ý:

- GVBM nhắc nhở học sinh ôn bài để KTGHK1 từ 01/11/2021 (theo kế hoạch)

            - Các bộ môn thực hiện bồi dưỡng HSG theo kế hoạch tổ.

               - Tổ nhóm chuyên môn lập danh sách học sinh đã KTTX và danh sách học sinh chưa KTTX (ngay sau mỗi lần KT), gửi cho nhà trường theo địa chỉ mail thcsnguyengiathieu.tanbinh@ngthieu.edu.vn để up web và thông báo cho CMHS.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164