"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 16/10/2021, 14:21
Lượt đọc: 840

Lịch công tác tuần 7 - Học kỳ 1 (từ 18/10/2021 đến (23/10/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

18/10/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 7/ học kì I

-Thực hiện chuyên đề Toán KHTN 6, Anh văn 6; Vật lý 7, Anh văn 7; Anh văn 8. Hóa 8; Anh văn 9, Vật lý 9

- Họp Chi bộ

-Gửi link KTTX  (Theo KH)

- BGH + GV + HS

 

- GVBM + HS

 

 

 

-Đảng viên

 

-GVBM + HS

-Cả tuần (theo kế hoạch)

-7g00

 

 

 

-11g00

 

-H/c: 11g00

Online (Youtube)

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

 

-Trực tiếp – Phòng họp trường THCS NGT

-Mail trường + meet

Thứ ba, 19/10/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN

-GVBM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

- KTTX (Theo KH)

- GVCN + HS

- GVBM +HS

 

-GVBM + HS

-Từ 7g30

 

 

 

 

Online

 

 

- Google drive + gmail

Thứ tư

20/10/2021

- Gửi link KTTX cho học sinh (theo lịch kiểm tra)

-Thực hiện chuyên đề LS-ĐL 6, Toán 6; Toán 7, GDCD 7; Văn 8, Lịnh sử 8; Sinh 9, Văn 9

-Gửi link KTTX (Theo KH)

- GVBM +HS

 

-GVBM+HS

 

 

-GV BM+ HS

- Hạn chót 11g00

 

-7g00

 

 

-11g00

Google drive + gmail

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

 

-Google meet + gmail

Thứ 5

21/10/2021

-GV BM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

-KTTX (Theo KH)

- GVBM +HS

 

- GVBM +HS

 

 

 

 

 

 

- Google drive + gmail

Thứ sáu

22/10/2021

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

-Thực hiện chuyên đề GDCD 6, Văn 6; Văn 7, Sinh 7; Toán 8, GDCD 8; Lịch sử 9, Toán 9

-Gửi link KTTX và meet cho học sinh

- TTCM

- GVBM, GVCN, HS

-GVBM + HS

 

 

-GVBM + HS

-H/c: 11g00

-Hạn chót 17g00

 

-7g00

 

 

-11g00

 

 

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Google drive + gmail

Thứ 7

23/10/2021

- Gửi nội dung tuần 8/ HKI.

-KTTX (Theo KH)

-TTCM+CBCNTT

-GVBM +HS

 

- H/C: 11g00

 

 

- Google drive + gmail


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164