"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 9/10/2021, 20:9
Lượt đọc: 1235

Lịch công tác tuần 6 - Học kỳ 1 (từ 11/10/2021 đến (16/10/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

11/10/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 6/ học kì I

-Thực hiện chuyên đề Toán  8,9; Văn 6,7

-Tâp huấn phần mềm dạy học trực tuyến ClassIn

- GVCN nhập lý lịch học sinh

-Gửi link KTTX Vật lý 8,9

- BGH + GV + HS

 

- GVBM + HS

 

-Toàn thể CB, GV

 

-GVCN

-GVBM Vật lý 8,9

-Cả tuần (theo kế hoạch)

-7g00

 

-13g00

 

-Từ 08/10 -14/10 (hạn chót 11g00 -14/10/2021)

-H/c: 11g00

Online (Youtube)

 

-lms1.hcm.edu

 

Link meet

 

-Mail trường

-Mail trường + meet

Thứ ba, 12/10/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN

-GVBM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

-KTTX Vật lý 8,9

- GVCN + HS

- GVBM +HS

 

-GVBM + HS

-Từ 7g30

 

 

-Ca 2: từ 9g30

-Ca 3: từ 10g30

Online

 

 

- Google drive + gmail

Thứ tư

13/10/2021

- Gửi link KTTX cho học sinh (theo lịch kiểm tra), hạn chót 11g00

-Thực hiện chuyên đề Vật lý, Hóa 9, Địa 7

-Gửi link KTTX KHTN6, CN6,Anh 6, Vật lý 7, Anh 7,8

- GVBM +HS

 

-GVBM+HS

 

-GV KHTN, CN, ANH, VLÝ + HS

 

 

-7g00

 

-11g00

Google drive + gmail

-lms1.hcm.edu

 

-Google + meet

Thứ 5

14/10/2021

-GV BM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

-Thực hiện chuyên đề Địa 8, Công nghệ 9

-KTTX

Ca 1:  KHTN6

Ca 2: CN 6, Vật lý 7

Ca 3: Anh 6, , Anh7,8

- GVBM +HS

 

- GVBM +HS

 

 

-GVBM + HS

 

 

 

 

-7g00

 

 

Ca 1 từ 8g30

Ca 2: từ 9g30

Ca 3: từ 10g30

 

 

-lms1.hcm.edu

 

 

- Google drive + gmail

 

Thứ sáu

15/10/2021

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

-Thực hiện chuyên đề Sinh 8, GDCD 9, Công nghệ 7

-Gửi link KTTX và meet cho học sinh

- TTCM

- GVBM, GVCN, HS

-GVBM + HS

 

-GVBM LSĐL 6, Lsử 7, 8,9; Toán 8,9; Anh 9

-H/c: 11g00

-Hạn chót 17g00

 

-7g00

 

-11g00

 

 

 

-lms1.hcm.edu

 

-Mail trường

Thứ 7

16/10/2021

- Gửi nội dung tuần 7/ HKI.

-KTTX:

Ca 1: Toán 8; Sử 9

Ca 2: Sử 7, 8; Toán 9

Ca 3: LSĐL6; Anh 9

-TTCM+CBCNTT

-GVBM +HS

 

- H/C: 11g00

-Từ 8g30

-Từ 9g30

-Từ 10g30

 

 

*Lưu ý: - KTTX, Nghệ thuật 6 (thực hành theo KH của GV)

               - Các bộ môn thực hiện bồi dưỡng HSG theo kế hoạch tổ.

               - Tổ nhóm chuyên môn lập danh sách học sinh đã KTTX và danh sách học sinh chưa KTTX (ngay sau mỗi lần KT), gửi cho nhà trường theo địa chỉ mail thcsnguyengiathieu.tanbinh@ngthieu.edu.vn để up web và thông báo cho CMHS.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164