"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 21/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 417

Lịch công tác tuần 5 - Học kỳ 1 (từ 23/9/2019 đến 28/9/2019)

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

23/9

-  Chào cờ + SHCN

BGH, GVCN

 

Phòng Giáo viên

-  Phát thưởng  cuộc thi “Văn hay chữ tốt”

C.Nhung

Tiết chào cờ

Dưới sân trường

-  Phát thưởng Phong trào Nụ cười Hồng

T.Hưng

Tiết chảo cờ

Dưới sân trường

       

Thứ Ba

24/9

-  Dự thao giảng cô Dương Thị Thu Hà và họp tổ.

GV Toán

7h30

Tại lớp

 

 

 

 

Thứ Tư

25/9

-

 

 

 

- Họp tổ chuyên môn Ngữ văn

GV Văn

15h00

Phòng học vụ

Thứ Năm

26/9

-  HĐNGLL: + Tìm hiểu về truyền thống của trường.

                     + Phát động tháng ATGT

GVCN + HS Khối 6, Khối 9

Tiết NGLL

Tại lớp

- Vệ sinh lớp học.

GVCN + HS khối 7 + HS Khối 8

Tiết NGLL

Tại lớp

- Họp ban đại diện các lớp

Ban đại diện các lớp + GVCN + BGH

18h30

Hội trường

 

 

 

 

Thứ Sáu

27/9

- Nộp danh sách thi Văn Hay Chữ Tốt cấp quận.

C.Tâm (VT)

11h00

PGD

 

 

 

 

Thứ Bảy

28/9

- Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức.

Toàn thể CB-GV-CNV

7h30

Hội trường

- Đại hội Chi bộ.

Đảng viên

14h00

Hội trường

- Học sinh toàn trường nghỉ học.

 

 

 

Chủ nhật

29/9

- Họp PHHS đầu năm (lịch đính kèm).

PHHS + GVCN + BGH

Theo lịch đính kèm

Tại lớp

 

 

 


 

 

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2019 – 2020

Chủ nhật ngày 29/09/2019

 

SÁNG

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Ca 1

- Khối 6: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A7, 6A8, 6A10

8h00

Tại lớp học

- Khối 7: 7A6, 7A9

8h00

Tại lớp học

- Khối 8: 8A3

8h00

Tại lớp học

Ca 2

- Khối 8: 8A1, 8A2, 8A4, 8A6

9h30

Tại lớp học

- Khối 9: 9A5, 9A7, 9A8, 9A9, 9A10

9h00 – 9h30 (họp với BGH)

9h30 (họp với GVCN)

Hội trường

Tại lớp

 

 

 

 

CHIỀU

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Ca 1

- Khối 6: 6A6, 6A9

14h00

Tại lớp học

- Khối 7: 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A5, 7A7, 7A8, 7A10

14h00

Tại lớp học

- Khối 8: 8A10

14h00

Tại lớp học

Ca 2

- Khối 8: 8A5, 8A7, 8A8, 8A9

15h30

Tại lớp học

- Khối 9: 9A1, 9A2, 9A3, 9A4, 9A6, 9A11

15h00 – 15h30 (họp với BGH)

15h30 (họp với GVCN)

Hội trường

Tại lớp

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87