"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 3/10/2021, 14:6
Lượt đọc: 1986

Lịch công tác tuần 5 - Học kỳ 1 (từ 04/10/2021 đến (09/10/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

04/10/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 5/ học kì I

- Chuyên đề môn Công nghệ 8, Sinh 9, GDCD 6, Lịch sử 7

-Hướng dẫn thiết kế bài kiểm tra trên google form

- BGH + GV + HS

 

-GVBM+ HS

 

-BGH, CBCNTT, GV Toán, Sinh, Văn, Địa (thầy Dũng)

-Cả tuần (theo kế hoạch)

- Từ 7g00

 

-Từ 20g00

Online (Youtube)

 

-Online lms1.hcm.edu.vn

 

-Online google meet

Thứ ba, 05/10/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN

-GVBM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

- GVCN + HS

- GVBM +HS

 

-Từ 8g00

Online

Thứ tư

06/10/2021

- Gửi link KTTX cho học sinh (theo lịch kiểm tra),

 

-Chuyên đề môn GDCD8, Lịch sử 9, Anh văn 6,7

- GVBM Toán 6, 7; GDCD 7,8,9; Công nghệ 8 +HS

-GVBM +HS

-Hạn chót 11g00.

 

 

-Từ 7g00

Google drive + gmail

 

 

-Online lms1.hcm.edu.vn

Thứ 5

07/10/2021

-GV BM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

- KTTX:

Ca 1: Toán 6, 7; C nghệ 8

Ca 2: GDCD 7, 8, 9

- GVBM +HS

 

- GVBM +HS

 

 

 

 

-Ca 1: Từ 8g30

- Ca 2: Từ 9g30

 

 

 

- Google drive + gmail

 

Thứ sáu

08/10/2021

-Chuyên đề Lịch sử 8, Địa lí 9, Công nghệ 6, Sinh học 7

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

- Gửi link KTTX cho học sinh (theo lịch kiểm tra)

-GVBM + HS

 

- TTCM

 

- GVBM, GVCN, HS

 

-GVBM Công nghệ 7

-Từ 7g00

 

-H/c: 11g00

 

-Hạn chót 17g00

 

-Hạn chót 11g00

Online lms1.hcm.edu.vn

Thứ 7

09/10/2021

- Gửi nội dung tuần 6/ HKI.

-KTTX Công nghệ 7

-TTCM+CBCNTT

-GVBM +HS

 

-11g00

-Ca 3: Từ 10g30

 

 

 

*Lưu ý: - Thời gian kiểm tra theo lịch: Ca 1 từ 8g30; ca 02 từ 9g30; ca 03 từ 10g30

               - KTTX Gíao dục thể chất 6, Mỹ thuật 9 (thực hành theo KH kiểm tra)

               - Các bộ môn thực hiện bồi dưỡng HSG theo kế hoạch tổ.

               - Từ 12/10/2021 thời gian sinh hoạt chủ nhiệm từ 7g30-8g30


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164