Thứ sáu, 24/9/2021, 16:28
Lượt đọc: 873

Lịch công tác tuần 4 - Học kỳ 1 (từ 27/09/2021 đến (02/10/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

27/9/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 4/ học kì I

- Thực hiện chuyên đề Anh khối 8,9; Toán khối 6,7

- BGH + GV + HS

 

-GV BM + HS khối 6,7,8,9

 

-Cả tuần (theo kế hoạch)

-Từ 7g00->9g45

 

Online (Youtube)

 

Online (lms)

 

Thứ ba, 28/9/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN

-GV BM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

- GVCN + HS

- GVBM +HS

 

-Từ 8g00

Online

Thứ tư

29/9/2021

- Thực hiện chuyên đề Văn khối 8,9; Lịch sử- Địa lý 6; Vật lý 7

- GVBM +HS khối 6,7,8,9

- Từ 7g00->9g45

 

Online (lms)

 

Thứ 5

30/9/2021

-GV BM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

- GVBM +HS

 

 

 

Thứ sáu

01/10/2021

- Thực hiện chuyên đề Hóa 8, Vật Lý 9, GDCD 7, KHTN 6

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

-GVBM +HS khối 6,7,8,9

 

- TTCM

- GVBM, GVCN, HS

 

- Từ 7g00->9g45

 

-H/c: 11g00

-Hạn chót 17g00

 

Online (lms)

 

Thứ 7

02/10/2021

- Gửi nội dung tuần 5/ HKI.

-TTCM+CBCNTT

 

-11g00

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88