"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 21/5/2022, 16:56
Lượt đọc: 954

Lịch công tác tuần 38 (từ 23/05/2022 đến 28/05/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

23/05/2022

-Khối 6,7,8,9 Dạy – Học theo TKB

-Tư vấn chương trình Anh văn

-Triển khai các biểu mẫu đánh giá CC,VC, Chuẩn HT,GV

-GVBM + HS K6,7,8,9

-HS K6,7

-BGH + TTCM +Anh Linh

-Từ 7h30

-Từ 7h30

 

-Tại lớp

-Tại lớp

-file online

Thứ ba

24/5/2022

-Khối 6,7,8,9 Dạy – Học theo TKB

- Giám sát khối 5

-GVBM + HS 6,7,8,9

-Theo phân công

 

 -Từ 7h30

 

-Tại lớp

Thứ tư

25/05/2022

-Khối 6,7,8,9 Dạy – Học theo TKB

-Giám sát khối 5

 

- Chuyển đồ qua TTTDTT chuẩn bị cho Lễ Tổng kết và Lễ TN

-GVBM + HS K6,7,8,9

-Theo phân công

 

- Theo phân công

 

-Từ 7h30

- Theo QĐ

 

-Từ 13h00

 

-Tại lớp

-Tại trường tiểu học

-TTTDTT

 

 

Thứ năm

26/05/2022

-TỔNG KẾT LỚP + VỆ SINH LỚP

-Chuẩn bị cho Lễ TK và Lễ TN

 

-Biểu diễn văn nghệ tại Trung tâm hành chính QTB

-Ráp chương trình Lễ TK

-Tổng dợt chương trình Lễ TN

-GVCN +HS K6,7,8,9

 

-Theo KH

 

- Thầy Hỷ + HS đội văn nghệ lớp 8a10

-Thầy Hỷ + Đội văn nghệ

-Theo P/C

-Từ 7h30 ->9h00

 

-Từ 9h30

 

-Từ 7h30

 

-Từ 15h00

-Từ 18h00

-Tại lớp

 

-Tại trung tâm TDTT

-UBNDQTB

 

- TTTDTT

-TTTDTT

Thứ sáu

27/05/2022

- TỔNG KẾT NĂM HỌC

 

- LỄ TỐT NGHIỆP NK 2018-2022

 

 

 

- Tất cả CB, GV, NV + HỌC SINH GIỎI, XS K6,7,8,9

- Tất cả CB, GV, NV + CMHS (Theo thư mời)  + HS K9 + HS ĐỘI VĂN NGHỆ, HS HỖ TRỢ (THEO KH)

-Từ 6h45 -9h30

 

-Từ 16h00

- TTTDTT TÂN BÌNH

- TTTDTT TÂN BÌNH

 

 

Thứ bảy

28/5/2022

-Họp Liên tịch xét thi đua

-Họp Hội đồng sư phạm.

-Tiệc họp mặt cùng CMHS

-BGH, CTCĐ, BTCĐ, TPT, TKHĐ, TTCM

-Tất cả CB,GV,NV

-Tất cả CB,GV,NV

- 9h00

-10h00

-11h30

-Phòng PHT

-Hội trường

-Khu B

 

*Lưu ý:

          - GVBM tắt tất cả các thiết bị sau mỗi tiết dạy.

- GV tiết cuối ra về sau khi học sinh đã khóa cửa lớp học.

- GVCN gửi lại webcam cho Khối trưởng (tại phòng thư viện).

- Thứ sáu 27/5/2022 thực hiện Lễ Tổng kết, Lễ Tốt nghiệp, toàn thể CB,GV,NV tham gia và thực hiện phân công theo kế hoạch.

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163