"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 14/5/2022, 17:50
Lượt đọc: 920

Lịch công tác tuần 37 (từ 16/05/2022 đến 21/05/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ hai

16/05/2022

-Khối 9: Dạy – Học theo Tkb

-Tư vấn cho học sinh lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10

-Kiểm tra HK2 môn Vật lý 8, Địa lí 8; Vật lý 7, GDCD 7 

-Khối 6: Nghỉ

- Các lớp Tích hợp  học theo tkb Tích hợp

- GVCN 9 nhận bảng kiểm dò A3

- Nhận phiếu đăng kí xét TN và TS 10

-GVBM + HS K9

-GVCN

-GV (Theo P/C) +  HS K7,8

 

-HS K6

 

-Học sinh lớp Tích hợp

 

-HS 9 kiểm dò và kí tên

-GVCN +HS K9

 

-Từ 7h30->9h00

+Khối 8: Từ 7h30

+Khối 7: Từ 13h00

 

 

-Buổi chiều (tkb Tích hợp)

-Từ 7h30

-Từ 7h30

-Tại lớp

- Tại lớp

- Tại phòng thi

 

 

 

-Tại lớp

Thứ ba

17/5/2022

-HS 6,7,8,9 nghỉ, GVBM chấm bài

- Hoàn tất các cột điểm TX, GHK2

-Các lớp Tích hợp  học theo tkb Tích hợp

 

-HS 6,7,8,9

-GVBM 6,7,8

-Học sinh lớp Tích hợp

 

-H/C 17h00

-Buổi chiều (tkb Tích hợp)

 

 

-Tại lớp

Thứ tư

18/05/2022

-HS 6,7,8,9 nghỉ, GVBM chấm bài

- Hoàn tất đánh giá, xếp loại học sinh

-Các lớp Tích hợp  học theo tkb Tích hợp

- Coi thi nghề THCS

-GVBM + HS K6,7,8,9

-GVCN 6,7,8

 

-Học sinh lớp Tích hợp

 

-Theo ds

 

-H/C 17h00

 

-Buổi chiều (tkb Tích hợp)

-Trước 6h30

 

 

 

-Tại lớp

 

-THCS Hoàng Hoa Thám

Thứ năm

19/05/2022

Dạy – Học theo Tkb

-Phát trả bài kiểm tra HK2 tất cả các môn

-Nộp phiếu đăng kí xét TN và TS 10

-Đóng gói phiếu gửi PGD

-Phát thưởng các cuộc thi “HS, SV với pháp luật”; Khéo tay kỹ thuật; Lớn lên cùng sách; Văn hay chữ tốt.

-GVBM +HS K6,7,8,9

-GVBM +HS K6,7,8

 

-GVCN +HS K9

 

-Anh Linh CNTT

-BGH +T Long+ HS đội thi

 

-Từ 7h30

 

-H/C: 9h00

 

-10h30 nộp PGD

-Từ 7h30

 

-Tại lớp

 

-GVCN nộp lại anh Linh

 

-Sân trường

Thứ sáu

20/05/2022

- Dạy – Học theo Tkb

-Nhận bảng điểm con và bảng tổng hợp.

- Kiểm tra chéo.

 

-Họp HĐXD 6,7,8

-GVBM + HS K6,7,8,9

-GVBM, GVCN 6,7,8

 

-GVCN 6,7,8

 

-GVCN +GT,TPT K6,7,8

 

-Từ 10h30

 

-Từ 11h00 (Theo p/c)

- Từ 14h00

- Lớp học

-Tại phòng PHT (gặp anh Linh)

 

 

-Phòng Hội trường

Thứ bảy

21/5/2022

-In phiếu điểm

-Anh Linh -CNTT

 

 

Chủ nhật

22/5/2022

-Họp CMHS K6,7,8

-GVCN + CMHS

- K6 từ 9h30’

- K8 từ 14h00’

- K7 từ 15h30’

- Tại lớp học

 

*Lưu ý:

          - GVBM tắt tất cả các thiết bị sau mỗi tiết dạy.

- GV tiết cuối ra về sau khi học sinh đã khóa cửa lớp học.

- Từ 20/5->25/5: Ngày Hội đọc sách tại thư viện (nhà sách Phương Nam).

- Chủ nhật 22/5/2022 họp CMHS (Theo ca), GVCN có mặt trước giờ họp 30 phút để họp với BGH.

- Ngày 26/5/2022 Tổng kết lớp

- Sáng 27/5/2022 Tổng kết năm học

- Chiều 27/5/2022 Lễ Tốt nghiệp NK 2018-2022


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163