"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 2/4/2022, 15:18
Lượt đọc: 354

Lịch công tác tuần 31 (từ 04/04/2022 đến 09/04/2022) điều chỉnh

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

04/04/2022

 

-Khối 6,7,8,9 tiếp tục Dạy – Học theo TKB.

 

- Đại hội Liên đội.

 

 

- Họp liên tịch

 

- GVBM cho học sinh chưa làm bài giữa kỳ kiểm tra bổ sung theo TKB

-GVBM, HS K6,7,8,9

-GVBM + HS K6,7,8,9

- BGH, Chi Đoàn, HĐ Đội, TPT, Đại biểu đội viên các lớp.

- Liên tịch

-Cả tuần

 

- 7h30

 

 

- 9h30

 

-Cả tuần

-Trực tiếp tại trường

 

- Hội trường

 

 

- Phòng Phó Hiệu trưởng

-Tại lớp.

 

Thứ ba, 05/04/2022

-Dạy – Học theo TKB.

-GVBM + HS K6,7,8,9

-Cả tuần

-Trực tiếp

Thứ tư

06/04/2022

-Dạy – Học theo TKB.

-GVBM + HS K6,7,8,9

-Cả tuần

-Trực tiếp

Thứ năm

07/04/2022

-Kiểm tra giữa HK2 Công nghệ 7, HĐTN 6

 

- Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS năm học 2021-2022

 

-GVBM + GVCN + HS K6, 7

-GVCN + HS K9

 

-Tiết 1

 

- 7h30

-Trực tiếp (GVCN coi kiểm tra)

- Dưới sân trường

Thứ sáu

08/04/2022

-Dạy – Học HK2 theo TKB

 

-GVBM

 

-Theo TKB

 

 

*Lưu ý:

          - Tất cả GV nộp văn bằng để thực hiện chuyển ngạch, hạn chót 08/4/2022.

          - GVBM tắt tất cả các thiết bị sau mỗi tiết dạy.

- GV tiết cuối ra về sau khi học sinh đã khóa cửa lớp học.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163