"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 26/3/2022, 20:32
Lượt đọc: 387

Lịch công tác tuần 30 (từ 28/03/2022 đến 01/04/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

28/03/2022

 

-Khối 6,7,8,9 kiểm tra giữa học kỳ 2 và tiếp tục dạy – học theo TKB

 

-Kiểm tra giữa HK2 môn Ngữ văn .

 

 

- Họp Chi bộ

-GVBM, HS K6,7,8,9

 

-GVBM + HS K6,7,8,9

 

-Đảng viên

-Từ 7h30’ cả tuần theo KH

 

- Từ 7h30 đến 9h00 sau đó học tiếp theo TKB

-11h30

-Trực tiếp tại trường

 

 

-Tại lớp.

 

 

-Thư viện

Thứ ba, 29/03/2022

-Kiểm tra giữa hk2 môn Anh văn

 

 

- Chuyên đề cấp quận môn Lịch sử - Địa lí 6

 

-GVBM +HS K6,7,8,9

 

Lớp 6A5

-Từ 7h30 đến 8h30 sau đó học tiếp theo TKB

- 9h30

-Tại lớp

 

 

-Hội trường

Thứ tư

30/03/2022

-Dạy – Học và kiểm tra giữa HK2 theo TKB

 

-GVBM

 

-Theo TKB

 

 

Thứ năm

31/03/2022

-Kiểm tra giữa HK2 môn Toán

 

 

- Chuyên đề cấp quận môn Công nghệ 6

 

-GVBM + HS K6,7,8,9

 

Lớp 6A1

-Từ 7h30 đến 9h00, sau đó học tiếp theo TKB

- 9h30

-Tại lớp

 

 

- Hội trường

Thứ sáu

01/04/2022

-Dạy – Học và kiểm tra giữa HK2 theo TKB

 

-GVBM

 

-         Theo TKB

 

 

*Lưu ý:

          - GVBM tắt tất cả các thiết bị sau mỗi tiết dạy.

- GV tiết cuối ra về sau khi học sinh đã khóa cửa lớp học.

- Khối 9 học tập hướng nghiệp vào thứ năm 07/4/2022.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163