Thứ bảy, 18/9/2021, 17:33
Lượt đọc: 970

Lịch công tác tuần 3 - Học kỳ 1 (từ 20/09/2021 đến 25/09/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

20/9/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 3/ học kì I

- Họp GVCN

- Sinh hoạt với HS K7

- BGH + GV + HS

 

-BGH + GVCN 04 khối

-Hiệu trưởng + HS khối 7

-Cả tuần (theo kế hoạch)

-Từ 8g00->900

-Từ 15g00

Online (Youtube)

 

Online (lms)

Online (lms)

Thứ ba, 21/9/2021

-Họp với lớp chủ nhiệm.

- Tương tác với học sinh (Cả tuần theo KH)

- GVCN + HS Khối 6, 7, 8, 9

- GVBM +HS

- 8g00

 

Online

 

Thứ tư

22/9/2021

- Tương tác với học sinh (Cả tuần theo KH)

- GVBM +HS

 

 

 

Thứ 5

23/9/2021

- Tương tác với học sinh (Cả tuần theo KH)

- Chuyên đề Vật lý 8

- Chuyên đề Anh văn

- GVBM +HS

 

- GV Vật lý + HS K8

- C Thu Hà AV + HS 9/10

 

 

-Từ 8g00

-Từ 8g00

 

 

Online (lms)

Online (lms)

Thứ sáu

24/9/2021

- Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

- TTCM

- GVBM, GVCN, HS

 

-H/c: 11g00

-Hạn chót 17g00

 

 

Thứ 7

25/9/2021

- Gửi nội dung tuần 4/ HKI.

-TTCM+CBCNTT

 

-11g00

 

 

 

*Lưu ý: - GV các bộ môn chuẩn bị chuyên đề cho tuần 4,5 (theo thời khóa biểu)

               - Các tổ lấy danh sách học sinh đội tuyển để tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn (TTCM gửi kế hoạch và danh sách bồi dưỡng cho nhà trường, hạn chót: 25/9/2021).

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88