"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 7/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 467

Lịch công tác tuần 3 - Học kỳ 1 (từ 09/9/2019 đến 14/9/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

9/9

-  Chào cờ + SHCN

BGH, GVCN

 

Phòng Giáo viên

-  Thực hiện Tuần 3 HKI theo PPCT, áp dụng TKB mới từ 09/09/2019.

 

 

 

-  Các lớp trái buổi Tin học, TCTA, bán trú bắt đầu học.

 

 

 

-  Hạn chót hoàn thành báo cáo thống kê số ngày công tác trong tháng 6

Giao viên.

 

 

-  Chấm thi tuyển viên chức.

T.Bình (PHT) + T.Điền + T.Hỷ + C.Trân.

15h00

Phòng GD

Thứ Ba

10/9

-  Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 9 cấp quận.

C.Nghi + HS dự thi

7h30

Hội trường lớn (Phòng GD)

- Đón đoàn kiểm tra đơn vị văn hóa.

T.Bình

8h00

Phòng Hiệu phó

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Toán

GV Toán + PHT

14h00

Hội trường lớn (Phòng GD)

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Tin học

GV Tin học + PHT

14h00

Hội trường nhỏ (Phòng GD)

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Địa lý

GV Địa lý + PHT

13h30

Phòng thư viện (Phòng GD)

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Lịch sử

GV Lịch sử + PHT

15h15

Phòng thư viện (Phòng GD)

Thứ Tư

11/9

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Văn

GV Văn + PHT

8h00

Hội trường lớn (Phòng GD)

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Hóa

GV Hóa + PHT

8h00

Phòng thư viện (Phòng GD)

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Vật lý

GV Vật lý + PHT

14h00

Hội trường nhỏ (Phòng GD)

Thứ Năm

12/9

-  GVCN khối 7, 8 nộp phiếu tông tin thẻ VinaID

GVCN K7+8+BGH

15h00

Phòng Hiệu phó

-  Tập huấn Xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM

C.Phi + T.Thắng

Cả ngày

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

-  Hoàn tất nhập liệu, cập nhật và ra soát thông tin học sinh trên phần mềm VietSchool

GVCN

 

 

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn GDCD

GV GDCD + PHT

8h00

Phòng thư viện (Phòng GD)

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Công nghệ

GV Công nghệ + PHT

14h00

Hội trường nhỏ (Phòng GD)

Thứ Sáu

13/9

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Sinh học

GV Sinh học + PHT

8h00

Hội trường nhỏ (Phòng GD)

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Ngoại ngữ

GV Ngoại ngữ + PHT

8h00

Hội trường lớn (Phòng GD)

Thứ Bảy

14/9

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Âm nhạc + Mỹ thuật

GV Âm nhạc, GV Mỹ thuật  + PHT

8h00

Hội trường nhỏ (Phòng GD)

- Họp triển khai chuyên môn năm học 2019-2020 – Môn Thể dục

GV Thể dục + PHT

9h30

Hội trường nhỏ (Phòng GD)

 

Lưu ý: - Các tổ họp CM góp ý Kế hoạch năm học 2019-2020, Thang điểm thi đua, Đăng ký thi đua đầu năm từ ngày 09/09/2019 đến ngày 14/09/2019 chuẩn bị Hội nghị Công chức, viên chức 2019-2020 (Hạn chót: TTCM nộp biên bản cho BGH: Thứ bảy ngày 14/09/2019).

- TTCM triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ, thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra HKI năm học 2019-2020 (không kiểm tra tập trung các bài kiểm tra định kỳ, GVBM tổ chức kiểm tra trong tiết của mình dạy, việc gửi đề kiểm tra theo Quy chế chuyên môn năm học 2019-2020)

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87