"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 12/3/2022, 14:31
Lượt đọc: 365

Lịch công tác tuần 28 (từ 14/03/2022 đến 20/03/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

14/03/2022

 

-Khối 6,7,8,9 dạy – học theo TKB

 

- GVBM 6 thống kê học sinh chưa KT HK1, gửi mail thcsnguyengiathieu.tanbinh@ngthieu.edu.vn

 

- Xét duyệt bổ sung

 

- Dự họp sơ kết bộ môn theo lịch PGD

-Tiếp tục sinh hoạt nâng cao ý thức phòng chống dịch khi đi học trực tiếp, tuyệt đối tuân thủ 5K; hướng dẫn các phương án xử lý khi có F0, F1 tại lớp. Rà soát học sinh thực hiện đem khăn sát khuẩn vệ sinh chỗ ngồi.

-GVBM, HS K6,7,8,9

-GVBM K6

 

 

 

-BGH, GT,TPT,

GVCN 8A3, 9A5

-GVBM

-GVCN K6,7,8,9

-Từ 7h30’ cả tuần

 

- Hạn chót 17/03/2022

-Cả tuần

 

-9h00’

 

-Cả tuần

 

 

 

-Từ 7h30’

-Trực tiếp tại trường

 

 

 

 

 

-Phòng PHT

 

-Theo lịch PGD

Thứ ba, 15/03/2022

 - GV Toán, LS-ĐL, Tin dự sơ kết HK1

- Chuẩn bị Hội trường cho bộ môn KHTN

-GVBM

- TTCM + GV Lý – Hóa- Sinh

-Theo KH PGD

- 16h30’

 

Thứ tư

16/03/2022

- Chuyên đề cấp Quận môn KHTN

 

- GV KHTN (Sinh, Hóa, Lý) dự sơ kết hk1

-Tổ Lý – Hóa – Sinh

- GVBM

-7h30’

 

- 9h45

- Tại Phòng THTN Lý

-Hội trường

Thứ năm

17/03/2022

- GVBM GDCD + CN dự sơ kết hk1

-GVCN nhận thư mời họp CMHS gửi tới CMHS của lớp (dự kiến)

- GVBM

-GVCN

-Theo KH PGD

-

 

Thứ sáu

18/03/2022

-GVBM Anh dự sơ kết hk1

 

- GVBM

-Theo KH PGD

 

Thứ bảy

19/03/2022

-         GVBM Nghệ thuật

-GVBM

--Theo KH PGD

 

Chủ nhật

20/03/2022

-         (Dự kiến) Họp CMHS

+ Khối 6,9 (Sáng)

+ Khối 7,8 (Chiều)

-BGH +GVCN

 

-K9 từ 8h00’

- K6 từ 9h30’

-K8 từ 14h00’

-K7 từ 15h30’

- Tại lớp học


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163