"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 5/3/2022, 16:51
Lượt đọc: 317

Lịch công tác tuần 27 (từ 07/03/2022 đến 13/03/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

07/03/2022

 

-Khối 6,7,8,9 dạy – học theo TKB ngày 07/03/2022.

- GVBM triển khai dạy trực triếp, đồng bộ trực tuyến bằng webcam cho các tiết học (link google meet).

- Gửi địa chỉ mail hs cho tất cả GVBM

- Xét duyệt bổ sung

 

-Tiếp tục sinh hoạt phòng chống dịch khi đi học trực tiếp, tuyệt đối tuân thủ 5K; hướng dẫn các phương án xử lý khi có F0, F1 tại lớp. Rà soát học sinh thực hiện đem khăn sát khuẩn vệ sinh chỗ ngồi.

-GVBM, HS K6,7,8,9

-K6, 7, 8, 9

 

 

 

 

-Anh Linh CNTT +GVBM

-BGH, GT,TPT,GVCN 8A3, 9A5

-K6,7,8,9

-Từ 7h30’ cả tuần

 

-Cả tuần

 

-9h00’

 

 

 

-Từ 7h30’

-Trực tiếp tại trường

 

-google meet

 

 

 

 

 

-Phòng PHT

Thứ ba, 08/03/2022

 - Đón đoàn KTHSHV HHT

-BGH, VT

-13h30

- Phòng thư viện

Thứ tư

09/03/2022

- Kiểm tra HSHV Võ Văn Tần

- Theo ds

-13h30

-THCS Võ Văn Tần

Thứ 5

10/03/2022

- Khối 6,7,8,9 dạy – học theo TKB.

-Vệ sinh lớp học

- GVBM, HS K6,7,8,9

 

-GVCN 6,7,8,9

Cả tuần từ 7h30’

 

-Tiết NGLL, HNTN

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

- Tại lớp học

Thứ sáu

11/03/2022

- Khối 6,7,8,9 dạy – học theo TKB.

 

- GVBM, HS K6,7,8,9

Cả tuần từ 7h30’

 

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

*Lưu ý:

-HS K6 kiểm tra TD, Nghệ thuật, Tin học, CTĐP, Công nghệ theo thời khóa biểu từ 07/03/2022.

-GVBM tạo link google meet gửi cho học sinh của lớp để thực hiện trực tuyến bằng webcam trong mỗi tiết dạy.

          - GV rà soát, diều chỉnh sai sót theo biên bản kiểm tra của Hoàng Hoa Thám (thứ 5 10/03/2022).

          - GVBM tắt tất cả các thiết bị sau mỗi tiết dạy.

- GV tiết 4 ra về sau khi học sinh đã khóa cửa lớp học.

- Dự kiến họp CMHS 04 khối ngày 13/3/2022

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163