"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 26/2/2022, 15:42
Lượt đọc: 378

Lịch công tác tuần 26 (từ 28/02/2022 đến 05/03/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

28/02/2022

 

-Khối 7,8,9 dạy – học theo TKB.

-Kiểm tra HK1 Toán, GDCD 6 (Theo kế hoạch; buổi chiều khối 6 học theo TKB).

-Tiếp tục sinh hoạt phòng chống dịch khi đi học trực tiếp, tuyệt đối tuân thủ 5K; hướng dẫn các phương án xử lý khi có F0 tại lớp. Rà soát học sinh thực hiện đem khăn sát khuẩn vệ sinh chỗ ngồi.

- Họp liên tịch

 

 

- Họp Chi bộ

-GVBM, HS K6,7,8,9

 

 

-K7,8,9

 

 

 

 

 

BGH, TTCM, TKHĐ, CTCĐ, BTCĐ

-Đảng viên

Từ 7h30’

 

 

 

-Từ 7h30’ -> 8h35’

 

 

 

 

 

- Từ 9h30’

 

 

-11h30’

-Trực tiếp tại trường

 

 

 

-Trực tiếp

 

 

 

 

 

-Phòng họp

 

 

-Thư viện

Thứ ba, 01/03/2022

-Khối 6,7,8,9 dạy – học theo TKB

 

- GVBM, HS K6,7,8,9

Từ 7h30’

 

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

Thứ tư

02/03/2022

-Khối 6,7,8,9 dạy – học theo TKB

hoạch).

- GVBM, HS K6,7,8,9

Cả tuần từ 7h30’

 

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

 

Thứ 5

03/03/2022

- Khối 6,7,8,9 dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2).

-Kiểm tra HĐTN 6

- GVBM, HS K6,7,8,9

 -Tiết 1 (GVCN +HS K6)

Cả tuần từ 7h30’

 

-Từ 7h30’

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

-Theo lớp học

 

Thứ sáu

04/03/2022

- Khối 6,7,8,9 dạy – học theo TKB.

 

- GVBM, HS K6,7,8,9

Cả tuần từ 7h30’

 

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

Chủ nhật

06/03/2022

Họp Cha mẹ học sinh học kỳ I (dự kiến)

BGH + GVCN

 

Tại lớp học

*Lưu ý:

- GV coi kiểm tra khối 6 có mặt lúc 7h00’ tại phòng PHT.

- Thứ hai (28/02) HS khối 6 buổi sáng KTHK1 (theo KH); buổi chiều học theo TKB. (HS bán trú sau kiểm tra ở lại sinh hoạt tại trường, học sinh khác ra về, chiều vào học theo TKB).

-GVBM 6 nhắc học sinh kiểm tra TD, Nghệ thuật, Tin học, CTĐP, Công nghệ theo thời khóa biểu từ 07/03/2022.

          -GVCN 6,7,8,9 + Kim Anh - VT, Hoàng Linh –CNTT, rà soát dữ liệu học sinh (học bạ, lý lịch học sinh).

          -Từ 28/2->03/03 GVBM vào điểm học bạ; 05/03 thực hiện kiểm tra chéo học bạ (theo KH học vụ).

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163