"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 19/2/2022, 15:46
Lượt đọc: 372

Lịch công tác tuần 25 (từ 21/02/2022 đến 26/02/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

21/02/2022

 

-Khối 7,8,9 dạy – học theo TKB (ngày 21/02 – chương trình học kỳ 2; Khối 6 ôn tập học kỳ 1).

-Tiếp tục sinh hoạt phòng chống dịch khi đi học trực tiếp, tuyệt đối tuân thủ 5K; hướng dẫn các phương án xử lý khi có F0 tại lớp. Rà soát học sinh thực hiện đem khăn sát khuẩn vệ sinh chỗ ngồi.

- GVBM ra đề KT (theo kế hoạch).

-GVBM, HS K6,7,8,9

 

-K6,7,8,9

 

 

 

 

 

-GVBM 6

Từ 7h30’

 

 

-Từ 7h30’ -> 8h35’

 

 

 

 

 

- Sáng từ 7h30’; chiều từ 13h30’

-Trực tiếp tại trường

 

 

-Trực tiếp

 

 

 

 

 

-Phòng PHT

Thứ ba, 22/02/2022

-Khối 7,8,9 dạy – học theo TKB (ngày 21/02 – chương trình học kỳ 2; Khối 6 ôn tập học kỳ 1).

- GVBM ra đề KT (theo kế hoạch).

- GVBM, HS K6,7,8,9

Từ 7h30’

 

 

- Sáng từ 7h30’; chiều từ 13h30’

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

 

-Phòng PHT

Thứ tư

23/02/2022

-Khối 7,8,9 dạy – học theo TKB (ngày 21/02 – chương trình học kỳ 2; Khối 6 ôn tập học kỳ 1).

- GVBM ra đề KT (theo kế hoạch).

- GVBM, HS K6,7,8,9

 

-GVBM 6

Cả tuần từ 7h30’

 

 

- Sáng từ 7h30’; chiều từ 13h30’

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

 

-Phòng PHT

Thứ 5

24/02/2022

- Khối 7,8,9 dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2).

- GVBM ra đề KT (theo kế hoạch)

 

- Khối 6: Kiểm tra học kỳ 1 môn: Ngữ văn và Tiếng Anh

- GVBM, HS K7,8,9

-GVBM 6

 

-GV +HS khối 6

Cả tuần từ 7h30’

 

- Sáng từ 7h30’; chiều từ 13h30’

-Từ 7h30’

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

-Phòng PHT

 

-Theo phòng

Thứ sáu

25/02/2022

- Khối 7,8,9 dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2).

- Khối 6: Nghỉ ôn bài tại nhà

-GVBM ra đề KT (theo kế hoach)

- GVBM, HS K7,8,9

 

-GVBM 6

Cả tuần từ 7h30’

 

 

- Sáng từ 7h30’; chiều từ 13h30’

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

 

-Phòng PHT

Thứ bảy

26/02/2022

-Khối 7,8,9 Nghỉ

-Khối 6 kiểm tra học kỳ 1 môn: LSĐL và KHTN

 

-GV +HS khối 6

 

-Từ 7h30’

 

-Theo phòng

Xét duyệt khối 7,8,9

GVCN + BGH + TPT + GT

Từ 14h00

- Thư viện

*Lưu ý:

- Buổi chiều các lớp tích hợp vẫn học bình thường (theo tiết tích hợp)

- GV coi kiểm tra khối 6 có mặt lúc 7h00’ tại phòng PHT.

- GV 7,8,9 nhận bảng điểm HK1 (10h00’ 24/02/2022); rà soát, điều chỉnh sai sót (bằng biên bản); bổ sung hạnh kiểm.

- GVCN 7,8,9 nhận bảng tổng hợp, thực hiện kiểm tra chéo từ 15h00’ ngày 25/02/2022.


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163