"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 12/2/2022, 18:52
Lượt đọc: 389

Lịch công tác tuần 24 (từ 14/02/2022 đến 19/02/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

14/02/2022

 

-04 khối dạy – học theo TKB (ngày 14/02 – chương trình học kỳ 2).

- Sinh hoạt nội qui với học sinh bán trú

-Thực hiện kiểm tra bổ sung đối với những học sinhh chưa kiểm tra

-Sinh hoạt phòng chống dịch khi đi học trực tiếp, hướng dẫn các phương án xử lý khi có F0 tại lớp.

 

-Họp liên tịch

-GVBM, HS K6,7,8,9

 

- HS bán trú

 

-K7,8,9

 

 

- GVCN + HS K6

 

 

 

-BGH, TKHD, TTCM, BTCĐ, TPT, CTCĐ

Cả tuần từ 7h30’

 

 

- 7h30

 

Theo kế hoạch cả tuần

 

-Từ 7h30’ -> 8h35’

 

 

 

-9h30

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

 

 

 

-Trực tiếp

 

 

 

 

 

 

-Phòng PHT

Thứ ba, 15/02/2022

-04 khối dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2)

- GVBM, HS K6,7,8,9

Cả tuần từ 7h30’

 

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

Thứ tư

16/02/2022

-04 khối dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2)

- GVBM, HS K6,7,8,9

Cả tuần từ 7h30’

 

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

Thứ 5

17/02/2022

-04 khối dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2).

- GVBM, HS K6,7,8,9

Cả tuần từ 7h30’

 

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

Thứ sáu

18/02/2022

-04 khối dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2)

- GVBM, HS K6,7,8,9

 

Cả tuần từ 7h30’

 

-K6,7,8,9 trực tiếp tại trường

*Lưu ý:

- GV có tiết cuối hướng dẫn học sinh tắt đèn, quạt, các thiết bị, đóng của, thả rèm… tại lớp học, ra khỏi lớp sau khi đã kiểm tra, hướng dẫn học sinh di chuyển theo đúng quy định.

 

- GVBM, GVCN hướng dẫn cho học sinh khối 6 theo kịp hoạt động dạy – học trực tiếp; hoạt động chung của nhà trường.

- Bắt đầu thực hiện bán trú theo danh sách đăng kí.

- Từ 14/02->23/02 GVBM K6 ôn tập cho học sinh để kiểm tra học kỳ 1 (từ 24/02/2022).

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

163