"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 25/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 653

Lịch công tác tuần 22 (Từ 27/05/2019 đến 01/06/2019) có điều chỉnh

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

27/05

-    Các lớp ôn tập thi tuyển sinh 10 học buổi sáng

T.Linh + Học sinh lớp ôn tập

7h00 – 9h30

Phòng học

-    Thanh lý tài sản

T.Tuấn Anh

 

 

-    Hoàn tất nhận thiết bị bàn ghế học sinh và giáo viên (lầu 2)

Cô Lệ

 

 

Thứ Ba

28/05

-    Các lớp ôn tập thi tuyển sinh 10 học buổi sáng

T.Linh + Học sinh lớp ôn tập

7h00 – 9h30

Phòng học

-    Họp hội đồng sư phạm.

Tập thể CB-GV-NV

9h45

Hội trường

-    Nộp phiếu nhận xét công chức, viên chức năm 2019.

T.Bình + CB-GV-CNV

9h45

Phòng hiệu phó

-    Nộp sổ điểm, sổ dự giờ, sổ báo giảng, sổ chủ nhiệm, BB hoạt động NGLL.

GVBM + GVCN

9h30

Phòng học vụ

-    Hoàn tất và nộp hồ sơ tổ, nhóm chyên môn về BGH.

TTCM + Nhóm trưởng

9h30

Phòng hiệu phó

-    Chuẩn bị cơ sở vật chất để làm điểm thi TS10.

Theo Quyết định

 

 

Thứ Tư

29/05

-    Nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh 10 tại các điểm thi

C.Tâm + T.Tuấn Anh, T.Hưng + C.Thư

 

Tại các điểm thi

-    Dọn phòng giám thị khu B để làm phòng để đề thi TS10.

T.Hùng

 

 

Thứ Năm

30/05

-    Hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất để làm điểm thi TS10.

Theo Quyết định

 

 

Thứ Sáu

31/05

-    Họp ban lãnh đạo điểm thi Tuyển sinh 10.

Ban lãnh đạo điểm thi

7h30

Tại điểm thi

Thứ Bảy

1/06

-    Họp coi thi tuyển sinh 10.

CB-GV-NV theo phân công

7h30

Tại điểm coi thi

Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87