"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 22/1/2022, 12:32
Lượt đọc: 1927

Lịch công tác tuần 21 (từ 24/01/2022 đến 29/01/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

24/01/2022

 

-04 khối dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2).

 

-Phát thưởng cho học sinh giỏi TP, HS đạt giải Olympic.

 

 

-Họp bầu Chủ tịch HĐT

-Họp Chi bộ

- GV nhập hạnh kiểm HS, hoàn tất đánh giá bằng nhận xét (GV TD,MT,AN)

 

- GVBM, HS K6,7,8,9

 

 

-BGH + GVCN 9 + HS + CMHS + C Kim Anh, C. Thư, Anh Linh, T.Tâm - GT, T. Tuấn – GT.

 

-Đảng viên

- GVCN, GVBM

Cả tuần từ 7h00’

 

 

-Từ 6h30’

 

 

 

-8h00’

- 14h00’

-Hạn chót 11h00’

-K6 Online trên lms1.hcm.edu.vn

-K7,8,9 trực tiếp tại trường

- Hội trường

 

 

 

- Phòng họp

Thứ ba, 25/01/2022

-04 khối dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2)

 

-Nhận bảng điểm con và điểm tổng hợp, thực hiện kiểm dò

- GVBM, HS K6,7,8,9

 

 

-GVBM

Cả tuần từ 7h00’

 

 

-Từ 15h00’

-K6 Online trên lms1.hcm.edu.vn

-K7,8,9 trực tiếp tại trường

Thứ tư

26/01/2022

-04 khối dạy – học theo TKB (chương trình học kỳ 2)

- GVBM, HS K6,7,8,9

 

 

Cả tuần từ 7h00’

 

 

-K6 Online trên lms1.hcm.edu.vn

-K7,8,9 trực tiếp tại trường

Thứ 5

27/01/2022

-04 khối dạy – học theo TKB.

 

 

 

-Thực hiện vệ sinh lớp

- Họp Hội đồng sư phạm

- GVBM, HS K6,7,8,9

 

 

 

-GVCN + HS

- Toàn thể GV, NV

Cả tuần từ 7h00’

 

 

 

-Từ 9h45’ ->11h15’

- Từ 14h00’

-K6 Online trên lms1.hcm.edu.vn

-K7,8,9 trực tiếp tại trường

 

 

Thứ sáu

28/01/2022

- Học sinh nghỉ, giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh trường

- GV+ NV

 

 

- Sáng từ 7h30

 

 

 

Thứ 7

29/01/2022

GV, HS nghỉ; Nhân viên chuyển đồ và thực hiện tổng vệ sinh khu B

-NV

 - Từ 7h00’

 

 

*Lưu ý:

          - Thứ năm (27/01/2022) tiết 2,3,4 đôn lên như sau: từ 7h00’(7h00’ tiết 2, 7h50 tiết 3, 8h50’ tiết 4); từ 9h40’ đến 11h15’ GVCN cho học sinh tổng vệ sinh lớp.

- Từ ngày 29/01/2022 học sinh được nghỉ Tết (học sinh lớp Tích hợp vẫn thực hiện theo TKB Tích hợp), ngày 07/02/2022 đi học trở lại theo TKB (học sinh được mặc trang phục tự do).

- GV, NV thực hiện lịch trực Tết theo kế hoạch.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164