"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 15/1/2022, 14:37
Lượt đọc: 2104

Lịch công tác tuần 20 - Học kỳ 1 (từ 17/01/2022 đến 22/01/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

17/01/2022

 

-Khối 6 học bài trên youtube

 

-Khối 9, 8 KT HK1 Địa lí, Vật lí (Theo KH)

-Khối 7 tự ôn bài tại nhà

- Gửi thư mời cho Ban ĐDCMHS

- GVBM, HS K6

 

-GV coi KT + HS K9, 8

 

 

-GVCN K7,8,9

Cả tuần

 

- Sáng từ 7h00’; Chiều từ 12h30’

 

-13h00’

Online trên Youtube THCS Nguyễn Gia Thiều

- Trực tiếp tại trường

 

 

-Qua mail và điện thoại

Thứ ba, 18/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

-Khối 7 KTHK1 Vật lí (Theo KH)

- GVBM, HS K6

- GV coi KT  + HS 7

 

-Từ 12h30’

-K6 online trên youtube

-K7 Trực tiếp tại trường

Thứ tư

19/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

- GV chấm bài, rà soát tất cả cột điểm

- GVBM, HS K6

- HS khối 7,8,9 nghỉ

 

 

-K6 online

 

Thứ 5

20/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

- GV chấm bài, rà soát tất cả cột điểm

- GVBM, HS K6

- HS khối 7,8,9 nghỉ

 

 

-K6 online

 

Thứ sáu

21/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

-Phát trả, sửa bài KTHK1; hoàn tất các cột điểm theo quy định

-Họp Ban ĐDCMHS

- GVBM, HS K6

- GVBM + HS K7,8,9

 

-BGH + TKHĐ + BĐDCMHS K7,8,9

- Sáng từ 7h00

->11h15’

 

-18h30’

-K6 online

- K7, 8, 9: Trực tiếp tại trường

- Trực tiếp tại phòng thư viện

Thứ 7

22/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

-Học sinh nghỉ, GV chốt điểm số

- GVBM, HS K6

- GVBM

 

- Cả ngày

-K6 online

*Lưu ý:

- Học sinh khối 6 học online trên youtube (Theo kế hoạch).

- Giáo viên chấm trả bài, kiểm tra và hoàn tất điểm số theo kế hoạch.

          - Từ ngày 24/01/2022 thực hiện TKB HK2.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164