"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 16/1/2021, 16:41
Lượt đọc: 290

Lịch công tác tuần 2 - Học kỳ 2 (từ 18/01/2021 đến 24/01/2021)

Lưu ý: + Các tổ chuyên môn họp phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả kiểm tra học kỳ I.

           + BGH kiểm tra Sổ chủ nhiệm, giáo án và biên bản hoạt động NGLL. (hạn chót nộp hồ sơ ngày 21/01/2021)

    + Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên (Giáo án giảng dạy, Sổ điểm cá nhân, kế hoạch giảng dạy).

           + Thầy Hỷ hướng dẫn và nhắc các lớp nộp file nhạc thi văn nghệ.

           + Giáo viên thực hiện bồi dưỡng Module 2 trên trang https://taphuan.csdl.edu.vn/.

           + Giáo viên bộ môn dạy tiết 5 nhắc các em học sinh nhớ đóng cửa sổ trước khi ra về.

            + Giáo viên thực hiện đánh giá học sinh theo đúng TT26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Click vào đây để xem nội dung: TT26/2020/TT-BGDĐT

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

18/01

- Chào cờ + SHCN

BGH, GVCN

 

 

- Thao giảng Toán 6 : Bài “Luyện tập phép nhân hai số nguyên”

C.Nghi + HS lớp 6A1

Tiết 2

Tại lớp (Trực tuyến)

- Họp xét nâng lương trước niên hạn.

Hội đồng xét nâng lương

9h30

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Thứ Ba

19/01

Kiểm tra hồ sơ học vụ trường THCS Tân Bình

Theo phân công (Có điều chỉnh thời gian so với kế hoạch).

13h00

Trường THCS Tân Bình

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Toán

GV Toán + PHT

14h00

Trường THCS Trần Văn Quang

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Lịch sử & Địa lí

GV Lịch sử + Địa lí + PHT

14h00

Phòng Giáo dục (Hội trường 2)

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Tin học

GV Tin học + PHT

14h00

Trường THCS Tân Bình

Thứ Tư

20/01

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Hóa

GV Hóa + PHT

7h30

Trường THCS Trần Văn Quang

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Ngữ văn

GV Văn + PHT

8h00

Phòng Giáo dục (Hội trường 1)

Thao giảng Anh 8 (Unit 9: First aid course – Listen)

C.Lành + HS lớp 8A7

Tiết 2

Tại lớp

Đón đoàn kiểm tra hồ sơ học vụ trường THCS Ngô Sĩ Liên

C.Hằng (PHT) + C.Kim Anh (Học vụ)

13h30

Phòng Hội trường

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Vật lí

GV Vật lí + PHT

14h00

Trường THCS Tân Bình

Thứ Năm

21/01

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Công nghệ

GV Công nghệ + PHT

7h30

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn GDCD

GV GDCD + PHT

8h00

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Hạn chót nộp Sổ chủ nhiệm, giáo án và biên bản hoạt động NGLL

 

 

 

Thứ Sáu

22/01

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Sinh

GV Sinh + PHT

7h30

Trường THCS Âu Lạc

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Ngoại ngữ

GV Ngoại ngữ + PHT

8h00

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI - THCS

BGH

14h00

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Thứ Bảy

23/01

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Âm nhạc

GV Âm nhạc + PHT

7h30

Phòng Giáo dục (Hội trường 2)

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn Mĩ thuật

GV Mĩ thuật + PHT

13h30

Trường THCS Tân Bình

Họp sơ kết hoạt động chuyên môn HKI – Môn thể dục

GV Thể dục + PHT

16h00

Trường THCS Lý Thường Kiệt

Chủ nhật

24/01

 

 

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87