Chủ nhật, 12/9/2021, 7:6
Lượt đọc: 1006

Lịch công tác tuần 2 - Học kỳ 1 (từ 13/09/2021 đến 18/09/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022

 (Từ ngày 13/9/2021 đến 18/9/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

13/9/2021

 

- Thực hiện chương trình

 tuần 2/ học kì I

BGH + GV + HS

 

Cả tuần (theo kế hoạch)

Online (Youtube); Google Drive

- Họp GVCN

BGH + GVCN 04 khối

Từ 8g00 -> 9g00

Online (lms.hcm.edu.vn)

- Sinh hoạt với HS K8

Hiệu trưởng + HS khối 8

-Từ 14g00

Online (lms.hcm.edu.vn)

Thứ ba 14/9/2021

- Họp với lớp chủ nhiệm.

GVCN + HS Khối 6, 7, 8, 9

- 8g00

Online

- Tương tác với học sinh (Cả tuần theo KH)

GVBM +HS

 

 

Thứ tư

15/9/2021

- Tương tác với học sinh (Cả tuần theo KH)

GVBM +HS

 

 

Thứ năm

16/9/2021

- Tương tác với học sinh (Cả tuần theo KH)

GVBM +HS

 

 

 

 

Thứ sáu

17/9/2021

- Gửi đáp án cho CB CNTT

TTCM

Hạn chót 11g00

 

- Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

GVBM, GVCN, HS

 

Hạn chót 17g00

 

Thứ bảy

18/9/2021

- Gửi nội dung tuần 3/ HKI, thống kê học sinh làm bài tuần 2.

TTCM+CBCNTT

 

11g00

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

88