"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Chủ nhật, 9/1/2022, 18:7
Lượt đọc: 268

Lịch công tác tuần 19 - Học kỳ 1 (từ 10/01/2022 đến 15/01/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

10/01/2022

 

-Khối 6 học bài trên youtube

 

-Khối 9, 8 KT HK1Văn , Hóa (Theo KH)

-Khối 7 tự ôn bài tại nhà

-GVBM, HS K6

 

-GV coi KT + HS K9, 8

Cả tuần

 

- Sáng từ 7h00’; Chiều từ 12h30’

Online trên Youtube THCS Nguyễn Gia Thiều

- Trực tiếp tại trường

Thứ ba, 11/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

-Khối 7 KTHK1 Văn , Sinh (Theo KH)

-Khối 8,9 tự ôn bài tại nhà

-GVBM, HS K6

- GV coi KT  + HS 7

 

-Từ 12h30’

-K6 online trên youtube

-K7 Trực tiếp tại trường

Thứ tư

12/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

-Khối 9, 8 KT HK1 Anh, Sinh (Theo KH)

-Khối 7 tự ôn bài tại nhà

- GVBM, HS K6

-GV coi KT + HS K9, 8

 

- Sáng từ 7h00’; Chiều từ 12h30’

-K6 online

- K8, 9: Trực tiếp tại trường

Thứ 5

13/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

-Khối 7 KTHK1 Anh, Sử (Theo KH)

-Khối 8,9 tự ôn bài tại nhà

-GVBM, HS K6

- GV coi KT  + HS 7

 

-Từ 12h30’

-K6 online

- K7: Trực tiếp

Thứ sáu

14/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

-Khối 9, 8 KT HK1 Toán, Sử (Theo KH)

-Khối 7 tự ôn bài tại nhà

- GVBM, HS K6

-GV coi KT + HS K9, 8

 

- Sáng từ 7h00’; Chiều từ 12h30’

-K6 online

- K8, 9: Trực tiếp tại trường

Thứ 7

15/01/2022

-Khối 6 học bài trên youtube

-Khối 7 KTHK1 Toán, Địa (Theo KH)

-Khối 8,9 tự ôn bài tại nhà

 

-GVBM, HS K6

- GV coi KT  + HS 7

 

-Từ 12h30’

-K6 online

- K7: Trực tiếp

*Lưu ý:

- Học sinh K7, 8, 9 thực hiện kiểm tra HK1 (Theo kế hoạch), có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút, di chuyển thẳng lên xếp hàng bên ngoài phòng thi theo danh sách.

- Học sinh khối 6 học online trên youtube (Theo kế hoạch).

- Giáo viên có mặt tại phòng Hội đồng trước giờ KT 30 phút.

          - Giáo viên chủ nhiệm 04 khối gửi thống kê đăng kí bán trú.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164