"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 1/1/2022, 15:16
Lượt đọc: 1889

Lịch công tác tuần 18 - Học kỳ 1 (từ 03/01/2022 đến 08/01/2022)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

03/01/2022

 

-Nghỉ bù Tết dương lịch theo quy định.

-Sinh hoạt học sinh khối 7,8

-GV, NV

 

-BGH + HS Khối 7,8

 

 

-8h00’

 

 

-Online trên lms1.hcm.edu.vn

Thứ ba, 04/01/2022

- Dạy – học theo TKB

(ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1)

 

 

- Làm học bạ khối 6

- GVBM + HS

 

 

 

- GVCN 6 + Cô K.Anh

-Từ 7h00’

- GV tiết 1 có mặt tại trường từ 6h30’

 

- Cả ngày

-K6 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K7,8,9: Trực tiếp tại trường

- Tại trường

Thứ tư

05/01/2022

- Dạy – học theo TKB

(ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1)

 

 

- Làm học bạ khối 7

- GVBM + HS

 

 

 

- GVCN 7 + Cô K.Anh

-Từ 7h00’

 

 

 

- Cả ngày

-K6 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K7,8,9: Trực tiếp tại trường

- Tại trường

Thứ 5

06/01/2022

- Dạy – học theo TKB

(ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1)

- Kiểm tra HK 1 môn GDCD – Tiết NGLL

- Sau KT GDCD, GVCN phát thưởng cho HSG và HSTT (NH 2020-2021)

- Làm học bạ khối 8

- GVBM +HS

 

-GVCN + HS 7,8,9

 

-GVCN (2021-2022) + HS 7,8,9

- GVCN 8 + Cô K.Anh

 

 

-Từ 7h00’

 

-Từ 7h45’

-K6 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K7,8,9: Trực tiếp tại trường

- Tại lớp

 

- Tại trường

Thứ sáu

07/01/2022

- Kiểm tra HK 1 môn Công nghệ - Tiết 1 (TKB)

Dạy – học theo TKB

(ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1)

- Làm học bạ khối 9

-GV tiết 1 + HS 7,8,9

 

 

-

- GVCN 9 + Cô K.Anh

-Từ 7h00’

 

 

 

- Cả ngày

-K6 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K7,8,9: Trực tiếp tại trường

- Tại trường

Thứ 7

08/01/2022

- Dạy – học theo TKB

(ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1)

 

-GVBM + HS

 

 

 

- Từ 7h00’

 

 

 

-K6 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K7,8,9: Trực tiếp tại trường

 

*Lưu ý:

          - Nghỉ Tết dương lịch thứ bảy (01/01/2022); nghỉ bù 03/01/2022.

- K7, 8, 9 thực hiện ôn tập HK1 theo kế hoạch.

- Khối 6 tạm dừng kiểm tra học kỳ 1 (chờ văn bản chỉ đạo của cấp trên).

- Thực hiện kiểm tra học kỳ 1 từ 10/01/2022 (khối 7,8,9).

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164