"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 15/5/2021, 16:38
Lượt đọc: 829

Lịch công tác tuần 17 - Học kỳ 2 (từ 17/05/2021 đến 22/05/2021)

Lưu ý: - GVBM 6, 7, 8, 9 chuẩn bị nội dung dạy học trên internet để đảm bảo hoàn tất chương trình.

            - GVCN 6, 7, 8 triển khai đến phụ huynh học sinh đăng ký bán trú năm học 2020-2021 theo đường link sau: https://forms.gle/kzubb4skVQ3y31LL9

- Họp tổ chuyên môn cuối năm:

                        + Chuyên môn (Công tác trong thời gian 17/05 đến 22/05/2021).

                        + Hồ sơ viên chức (Đánh giá, nhận xét của tổ chuyên môn).

                        + Chốt tiết tính phụ trội (nếu có).

                        + Ra đề kiểm tra lại (theo kế hoạch của nhà trường).

                        + Sinh hoạt quy chế coi kiểm tra, thi cử.

                        + Lên kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục 2018.

                        + Nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ, BDTX, sổ điểm cá nhân, sổ chủ nhiệm, danh sách đội tuyển.

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

17/05

- Học sinh lớp 9 học theo thời khóa biểu mới từ ngày 17/05/2021

GV + HS

 

 

- Họp xét duyệt kết quả học kỳ 2 và cả năm khối 6,7,8.

BGH + GVCN + TPT

K6: 7h45

K7: 8h15

K8: 9h30

 

- In Số báo danh dự thi tuyển sinh lớp 10

T.Linh + C.Kim Anh (VT)

 

 

- Dán hình vào số báo danh và ghi số báo danh lên phiếu kiểm tra hồ sơ.

GVCN 9

14h00

 

Thứ Ba

18/05

- In giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

T.Linh + C.Kim Anh (VT)

9h00

 

- Vào điểm học bạ khối 6-7-8

GVBM + GVCN 6-7-8

7h30

 

- Họp tổ chuyên môn cuối năm.

Tổ bộ môn

14h00

 

Thứ Tư

19/05

- Vào điểm học bạ khối 6-7-8

GVBM + GVCN 6-7-8

7h30

 

- Họp liên tịch

Liên tịch

14h00

 

Thứ Năm

20/05

- Phát phiếu báo danh cho học sinh khối 9.

GVCN 9

 

 

- In sổ gọi tên ghi điểm khối 6 -7 -8

T.Linh + C.Kim Anh (VT)

9h00

 

- Nộp sổ chủ nhiệm

GVCN

11h00

 

- Ký xác nhận sổ gọi tên ghi điểm khối 6-7-8

GVBM + GVCN

13h30

 

Thứ Sáu

21/05

- Kiểm tra chéo học bạ, và sổ gọi tên ghi điểm khối 6-7-8

Theo phân công

7h30

 

- Hạn chót gửi phiếu báo danh cho học sinh.

 

 

 

- Thông báo kết quả học tập đến học sinh.

GVCN 6-7-8

10h00

 

Thứ Bảy

22/05

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164