"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 26/12/2020, 16:35
Lượt đọc: 303

Lịch công tác tuần 17 - Học kỳ 1 (từ 28/12/2020 đến 02/01/2021)

Lưu ý: + Khối 6 và khối 9 kiểm tra buổi sáng, học sinh có mặt tại trường lúc 7h00.

            + Khối 7 và khối 8 kiểm tra buổi chiều, học sinh có mặt tại trường lúc 12h30.

            + Giáo viên thực hiện đánh giá học sinh theo đúng TT26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Click vào đây để xem nội dung: TT26/2020/TT-BGDĐT

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

28/12

Sáng: Kiểm tra HKI môn Toán 6 + Địa lí 6

Học sinh khối 6

7h30 – 10h30

Theo phòng

- Họp Chi bộ

Đảng viên

11h00

Hội trường

Chiều: Kiểm tra HKI môn Toán 7 + Địa lí 7

Học sinh khối 7

13h00 – 16h00

Theo phòng

- Họp liên tịch

Liên tịch

16h30

Phòng Hiệu trưởng

Thứ Ba 29/12

Sáng: Kiểm tra HKI môn Sinh 9 + Vật lí 9

Học sinh khối 9

7h30 – 9h45

Theo phòng

Chiều: Kiểm tra HKI môn Sinh 8 + Vật lí 8

Học sinh khối 8

13h00 – 15h15

Theo phòng

- Họp Hội đồng sư phạm.

CB-GV-NV

16h00

Hội trường

Thứ Tư

30/12

Sáng: Kiểm tra HKI môn Sinh 6

Học sinh khối 6

7h30 – 08h15

Theo phòng

Chiều: Kiểm tra HKI môn Sinh 7

Học sinh khối 7

13h00 – 13h45

Theo phòng

Thứ Năm

31/12

- Học sinh nghỉ, giáo viên chấm bài, nhập điểm, ráp phách

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/01/2021

Nghỉ tết dương lịch

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

02/01

- Học sinh nghỉ, giáo viên chấm bài, nhập điểm, ráp phách

 

 

 

- Giáo viên môn Sinh hoàn tất điểm kiểm tra cuối kỳ I.

 

 

 


Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164