"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 25/12/2021, 11:7
Lượt đọc: 398

Lịch công tác tuần 17 - Học kỳ 1 (từ 27/12/2021 đến 31/12/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

27/12/2021

 

-Thực hiện chương trình tuần 17/ hk1: Ôn tập KTHK1

- Tiếp tục thực hiện dạy học theo TKB

 

 

- Họp hội đồng liên tịch xét 03; triển khai kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, nâng lương trước hạn

 

- Họp Chi bộ - sinh hoạt chuyên đề quý 4

- TTCM tiếp tục dự giờ thăm lớp theo KH KTNB

- BGH + GV + HS

 

-GVCN, BM+ HS

 

 

- BGH +TTCM + CTCĐ + BTCĐ + TKHĐ

 

-Đảng viên

 

-TTCM + GV

 

-Cả tuần (theo kế hoạch)

- Từ 7h00’

-Theo TKB cả tuần

 

-10h00’

 

 

 

-14h00’

- Khối 6,7,8 (Online lms1.hcm.edu.vn)

- Khối 9 trực tiếp tại trường.

 

-Phòng học lớp 9A10

 

 

 

-Phòng học lớp 9A10

Thứ ba, 28/12/2021

- Dạy – học theo TKB

 

 

- Thực hiện chuyên đề Toán cấp Quận

- GVBM + HS

 

 

- Tổ Toán + C.Nghi

-Từ 7h00’

 

 

- 8h00’

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

- Trực tuyến trên Google Meet

Thứ tư

29/12/2021

- Dạy – học theo TKB

- GVBM + HS

-Từ 7h00’

 

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

Thứ 5

30/12/2021

- Dạy – học theo TKB

 

- Vệ sinh lớp.

- Tổng vệ sinh trường, lớp.

 

- GVBM +HS

 

-GVCN + HS K9

- Toàn thể GV

 -Từ 7h00’

 

- 7h00’

-14h00’

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

 

 

Thứ sáu

31/12/2021

-Dạy – học theo TKB

 

 

 -Báo cáo tình hình học sinh tham gia lớp học theo TKB (Tuần 17)

-GVBM + HS

 

 

 -GVBM

-Từ 7h00’

 

 

 -H/C 15h00’

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn; K9: Trực tiếp

-Gửi file qua gmail trường

 

Thứ 7

01/01/2022

Nghỉ tết Dương lịch

 

   

 

 

*Lưu ý:

- Thực hiện ôn tập và kiểm tra HK1 theo kế hoạch.

- GVBM hoàn thành điểm số HK1 –H/c: 30/12

- Nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ h/c: 08/01/2022

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164