"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 14/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 706

Lịch công tác tuần 17 - Học kỳ 1 (từ 16/12/2019 đến 21/12/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

16/12

S: Kiểm tra HKI môn Anh 9 + GDCD 9

Học sinh khối 9

7h30 – 10h00

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Anh 8 + GDCD 8

Học sinh khối 8

13h00 – 15h30

Theo phòng

- Họp tổ chuyên môn Toán - Tin

GV Tổ Toán – Tin

10h30

Phòng học vụ

- Họp tổ chuyên môn Lý - Hóa

GV Tổ Lý - Hóa

11h00

Phòng kỹ thuật

Thứ Ba

17/12

S: Kiểm tra HKI môn Anh 6 + GDCD 6

Học sinh khối 6

7h30 – 10h00

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Anh 7 + GDCD 7

Học sinh khối 7

13h00 – 15h30

Theo phòng

- Họp tổ chuyên môn VTM - Công nghệ

GV tổ VTM+Công nghệ

10h00

Phòng học vụ

Thứ Tư

18/12

S: Kiểm tra HKI môn Sinh 9 + Công nghệ 9

Học sinh khối 9

7h30 – 9h15

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Sinh 8 + Công nghệ 8

Học sinh khối 8

13h00 – 15h15

Theo phòng

- Họp tổ chuyên môn Sử - Địa - GDCD

GV tổ  Sử - Địa - GDCD

10h00

Phòng kỹ thuật

- Họp tổ chuyên môn Ngữ văn

GV tổ Văn

10h30

Phòng học vụ

Thứ Năm

19/12

S: Kiểm tra HKI môn Sinh 6 + Địa lí 6

Học sinh khối 6

7h30 – 9h45

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Sinh 7 + Địa lí 7

Học sinh khối 7

13h00 – 15h15

Theo phòng

Thứ Sáu

20/12

S: Kiểm tra HKI môn Vật lí 9 + Địa lí 9

Học sinh khối 9

7h30 – 9h45

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Vật lí 8 + Địa lí 8

Học sinh khối 8

13h00 – 15h15

Theo phòng

Thứ Bảy

21/12

S: Kiểm tra HKI môn Vật lí 6

Học sinh khối 6

7h30 – 8h15

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Vật lí 7

Học sinh khối 7

13h00 – 13h45

Theo phòng

     

Lưu ý:      - Giáo viên bộ môn thực hiện việc chấm, hồi phách bài kiểm tra học kỳ I đúng theo kế hoạch.

                  - Giáo viên coi kiểm tra học kỳ I các môn theo lịch của Phòng GD&ĐT có mặt:

                              + Sáng: 7h00.

                              + Chiều: 12h30

                   

 


Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87