"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 8/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 586

Lịch công tác tuần 16 (từ 10/12/2018 đến 15/12/2018) Điều chỉnh

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

10/12

S: Kiểm tra HKI môn Mỹ thuật 6, 9; Âm nhạc 6; Công Nghệ 9

GVCN khối 6 + 9

Học sinh K 6 + 9

7h00 – 8h30

Tại lớp

C:  Kiểm tra HKI môn Mỹ thuật 7, 8; Âm nhạc 7, 8

GVCN khối 7 + 8

Học sinh K 7 + 8

12h45 – 14h15

Tại lớp

Thứ Ba

11/12

S: Kiểm tra HKI môn Công Nghệ 6

 

Học sinh khối 9 nghỉ ôn tập.

GV tiết 1 (khối 6)

Học sinh K6

 

7h30 – 8h15

 

 

Tại lớp

 

 

C: Kiểm tra HKI môn Công Nghệ 7, 8

Giáo viên tiết 1

Học sinh K7+8

13h00 – 13h45

Tại lớp

Thứ Tư

12/12

- Hoàn tất các khâu chuẩn bị kiểm tra học kỳ I

Các bộ phận

13h00

 

- Học sinh toàn trường nghỉ ôn tập.

 

 

 

Thứ Năm

13/12

S: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn 9

Học sinh khối 9

7h30 – 9h00

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn 8

Học sinh khối 8

13h00 – 14h30

Theo phòng

Thứ Sáu

14/12

S: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn + Vật lí khối 6

Học sinh khối 6

7h30 – 10h30

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn + Vật lí khối 7

Học sinh khối 7

13h00 – 16h00

Theo phòng

Thứ Bảy

15/12

S: Kiểm tra HKI môn GDCD + Vật lí khối 9

Học sinh khối 9

7h30 – 9h45

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn GDCD + Vật lí khối 8

Học sinh khối 8

13h00 – 15h15

Theo phòng

 

- Giáo viên bộ môn thực hiện việc chấm, hồi phách bài kiểm tra học kỳ I đúng theo kế hoạch.

- Từ 10/12 đến 22/12/2018: Các lớp trái buổi nghỉ học.

- Giáo viên coi kiểm tra học kỳ I các môn do Phòng GD&ĐT ra đề có mặt:

      + Sáng: 7h00.

      + Chiều: 12h30

- 15/12/2018 hạn chót hoàn tất điểm học kỳ I cúa các lớp Tích hợp.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia THiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87