"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 18/12/2021, 18:23
Lượt đọc: 193

Lịch công tác tuần 16 - Học kỳ 1 (từ 20/12/2021 đến 25/12/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

20/12/2021

 

-Thực hiện chương trình tuần 16/ hk1

- Tiếp tục thực hiện dạy học theo TKB

 

 

- Các khối gửi link KT bổ sung GHK1(theo kế hoạch của GVBM)

- Các tổ họp chuyên môn theo KH PGD

- TTCM tiếp tục dự giờ thăm lớp theo KH KTNB

- BGH + GV + HS

-GVCN, BM+ HS

 

 

-GVBM+ HS

 

-GVBM

 

-TTCM + GV

 

-Cả tuần (theo kế hoạch)

- Từ 7h00’

 

 

-Theo TKB cả tuần

 

- Từ thứ ba đến thứ năm – theo KH PGD

- Khối 6,7,8 (Online lms1.hcm.edu.vn)

- Khối 9 trực tiếp tại trường.

-K6,7,8 trên Google drive + gmail

- Trực tuyến

Thứ ba, 21/12/2021

- Dạy – học theo TKB

- GVBM + HS

 

-Từ 7h00’

 

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

Thứ tư

22/12/2021

- Dạy – học theo TKB

- GVBM + HS

-Từ 7h00’

 

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

Thứ 5

23/12/2021

- Dạy – học theo TKB

 

- NGLL “Uống nước nhớ nguồn” (t2); TNHN “Trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội”- (tt)

- Các tổ họp xét NQ 03

- GVBM +HS

 

-GVCN + HS

 

 

 

- Tổ chuyên môn (trừ tổ GDCD-CN)

 -Từ 7h00’

 

 

 

 

 

- Từ 14h00’

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp vn

 

 

 

-Tại trường

Thứ sáu

24/12/2021

-Dạy – học theo TKB

 

 

-Tổ GDCD – CN họp xét NQ 03

-GVBM + HS

 

 

- Tổ chuyên môn

-Từ 7h00’

 

 

- Từ 14h00’

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn; K9: Trực tiếp

- Tại trường

Thứ 7

25/12/2021

- Dạy – học theo TKB

 

 

-Báo cáo tình hình học sinh tham gia lớp học theo TKB (Tuần 16)

-GVBM + HS

 

 

-GVBM

- Từ 7h00’

 

 

-H/C 15h00’

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

-Gửi file qua gmail trường

 

*Lưu ý:

- GVBM hoàn thành điểm số HK1 –H/c: 30/12

- TTCM tiếp tục thực hiện dự giờ thăm lớp và rút kinh nghiệm bài dạy của GV (ghi biên bản và hồ sơ kiểm tra nội bộ theo quy định) – nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ h/c: 08/01/2022

- Thời gian tiết học: Khối 6,7,8  mỗi tiết dạy online 30 phút. Khối 9 – học trực tiếp 45 phút/ tiết

CỤ THỂ:

 

KHỐI 6,7,8

KHỐI 9

 

TIẾT

GIỜ BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

TIẾT

GIỜ BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

 

1

7h00'

7h30

1

7h00'

7h45

 

2

7h50'

8h20'

2

7h50'

8h35'

 

3

8h50'

9h20'

3

8h50'

9h35'

 

4

9h40'

10h10'

4

9h40'

10h25'

 

5

10h30

11h00'

5

10h30'

11h15'

 

 

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164