"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 7/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 620

Lịch công tác tuần 16 - Học kỳ 1 (từ 09/12/2019 đến 14/12/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

09/12

S: Sinh hoạt chủ nhiệm.

GVCN khối 6 + 9 - Học sinh K 6 + 9

7h00 – 7h45

Tại lớp

S: Kiểm tra HKI môn Mỹ thuật 6, 9; Âm nhạc 6.

GVCN khối 6 + 9 - Học sinh K 6 + 9

7h45 – 9h15

Tại lớp

- Họp liên tịch.

Liên tịch

9h30

Phòng hiệu trưởng

C:  Kiểm tra HKI môn Mỹ thuật 7, 8; Âm nhạc 7, 8

GVCN khối 7 + 8 - Học sinh K 7 + 8

13h00 – 14h15

Tại lớp

C:  Sinh hoạt chủ nhiệm.

GVCN khối 7 + 8 - Học sinh K 7 + 8

14h45 – 15h15

Tại lớp

- Họp hội đồng sư phạm.

Tập thể CB-GV-NV.

16h00

Hội trường

- Hạn chót nộp quà giáng sinh.

GVCN + Chi đoàn

16h00

Phòng Đoàn đội

- Hạn chót đăng ký tham quan Hòn Rơm – Phan Thiết.

GVCN khối 9

16h00

 

Thứ Ba

10/12

- Hoàn tất các khâu chuẩn bị kiểm tra học kỳ I

Các bộ phận

13h00

 

- Học sinh toàn trường nghỉ ôn tập.

 

 

 

Thứ Tư

11/12

S: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn 9 + Hóa 9

Học sinh khối 9

7h30 – 10h30

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn 8 + Hóa 8

Học sinh khối 8

13h00 – 16h00

Theo phòng

Thứ Năm

12/12

S: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn 6 + Công nghệ 6

Học sinh khối 6

7h30 – 10h30

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn 7 + Công nghệ 7

Học sinh khối 7

13h00 – 16h00

Theo phòng

Thứ Sáu

13/12

S: Kiểm tra HKI môn Toán 9 + Lịch sử 9

Học sinh khối 9

7h30 – 10h30

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Toán 8 + Lịch sử 8

Học sinh khối 8

13h00 – 16h00

Theo phòng

Thứ Bảy

14/12

S: Kiểm tra HKI môn Toán 6 + Lịch sử 6

Học sinh khối 6

7h30 – 10h30

Theo phòng

C: Kiểm tra HKI môn Toán 7 + Lịch sử 7

Học sinh khối 7

13h00 – 16h00

Theo phòng

     

Lưu ý:      - Giáo viên bộ môn thực hiện việc chấm, hồi phách bài kiểm tra học kỳ I đúng theo kế hoạch.

                  - Từ 09/12 đến 21/12/2019: Các lớp trái buổi nghỉ học.

                  - Giáo viên coi kiểm tra học kỳ I các môn theo lịch của Phòng GD&ĐT có mặt:

                              + Sáng: 7h00.

                              + Chiều: 12h30

                  - GV xem phân công coi kiểm tra, lịch chấm tập trung và nhập điểm trên trang web trường.

                  - Học sinh xem danh sách phòng kiểm tra học kỳ I và số báo danh trên trang web trường.


Tác giả: THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164