"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 4/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 476

Lịch công tác tuần 16 - HKII (từ 06/05/2019 đến 11/05/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

06/05

-    Nhận đơn xét TNTHCS năm học 2018 – 2019 và đơn dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020 -> PHHS ký tên.

-    Điều chỉnh nguyện vọng.

GVCN + HS khối 9

 

PHHS

 

 

-    Chụp hình tốt nghiệp.

GVCN + (các lớp từ 9A1 đến 9A5)

7h00

Sân trường

-    GVCN + GVBM vào điểm học bạ.

GVVN + GVBM khối 9

 

Phòng học vụ

-    Các lớp trái buổi đi học lại theo thời khóa biểu.

 

 

 

Thứ Ba

07/05

-    Học sinh nộp lại đơn xét TNTHCS năm học 2018 – 2019 và đơn dự tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020 (có chữ ký của phụ huynh và học sinh).

GVCN + HS khối 9

 

 

-    Chụp hình tốt nghiệp.

GVCN + (các lớp từ 9A6 đến 9A10)

7h00

Sân trường

-    Hoàn tất vào học bạ khối 9.

 

16h00

Phòng học vụ

Thứ Tư

08/05

-    Nộp dữ liệu tuyển sinh lớp 10.

T.Bình + C.Tâm

 

Phòng Giáo dục

-    Kiểm tra chéo hồ sơ XTN THCS và TS10.

GVCN Khối 9

7h30

Phòng học vụ

Thứ Năm

09/05

-    HĐ NGLL: Thảo luận chủ đề “Bác Hồ với Thanh niên”

                    Thào luận chủ đề “Bác Hồ với Thiếu nhi”

Khối 9

Khối 6

Tiết NGLL

Tại lớp

-    HĐ NGLL: Thào luận chủ đề “Bác Hồ với Thiếu nhi”

-    Vệ sinh lớp.

Khối 7 + khối 8

Tiết NGLL

Tại lớp

-     

 

 

 

Thứ Sáu

10/05

-    Họp xét Tốt nghiệp THCS năm học 2018 – 2019.

Theo quyết định

8h30

Phòng Hiệu trưởng

-    Đón đoàn kiểm tra học vụ.

T.Bình + C.Tâm

13h30

Phòng học vụ

-     

 

 

 

Thứ Bảy

11/05

-    Họp phụ huynh học sinh các lớp tích hợp.

 

Từ 8h00 đến 11h30

 

-    Thi khảo sát Tiếng anh ELTiS.

Học sinh đăng ký

8h00 đến9h30

Phòng Hội trường.

-    Kiểm tra học vụ trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Theo phân công

13h30

THCS Hoàng Hoa Thám

 

·         Lưu ý:  GVCN + GVBM hoàn tất vào học bạ khối 6,7,8 vào ngày thứ hai 13/05/2019.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164