"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 11/12/2021, 11:26
Lượt đọc: 318

Lịch công tác tuần 15 - Học kỳ 1 (từ 13/12/2021 đến 18/12/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

13/12/202

 

-Thực hiện chương trình tuần 15/ học kì I (áp dụng TKB tuần lễ 06/12/2021)

- Tiếp tục thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

- GVCN 9 hướng dẫn học sinh quy trình phòng - chống dịch bệnh khi đến trường.

-K6,7,8 Gửi link KTTX (bổ sung lần 3 theo kế hoạch và TKB của GVBM – nếu có)

- TTCM tiếp tục dự giờ thăm lớp theo KH KTNB

- BGH + GV + HS

-GVCN, BM+ HS

 

-GVCN 9 + HS

 

 

-GVBM+ HS

 

 

- TTCM

-Cả tuần (theo kế hoạch)

- Từ 7h00’

 

-Tiết SHCN (từ 7h00’ đến 8h35’- HS di chuyển vào trường từ 6h30’; GVCN có mặt tại trường từ 6h30’

 

-Theo TKB cả tuần

 

 

 

- Khối 6,7,8 (Online lms1.hcm.edu.vn)

- Khối 9 trực tiếp tại trường.

 

-K6,7,8 trên Google drive + gmail

Thứ ba 14/12/2021

- Dạy – học theo TKB

 

- GVBM + HS

 

-Từ 7h00’

 

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

Thứ tư

15/12/2021

- Dạy – học theo TKB

- GVBM + HS

-Từ 7h00’

 

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

Thứ 5

16/12/2021

- Dạy – học theo TKB

 

- NGLL “Uống nước nhớ nguồn”; TNHN “Trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội

- GVBM +HS

 

-GVCN + HS

 -Từ 7h00’

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp vn

 

Thứ sáu

17/12/2021

-Dạy – học theo TKB

 

 

- Họp Chi bộ phân tích chất lượng Đảng viên

-GVBM + HS

 

 

- 14h00’

-Từ 7h00’

 

 

- Phòng học khu B

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

- Trực tiếp

Thứ 7

18/12/2021

- Dạy – học theo TKB

 

 

-Báo cáo tình hình học sinh tham gia lớp học theo TKB (Tuần 15)

-GVBM + HS

 

 

-GVBM

- Từ 7h00’

 

 

-H/C 15h00’

-K6,7,8 online trên lms1.hcm.edu.vn

- K9: Trực tiếp

-Gửi file qua gmail trường

 

*Lưu ý: - GV Thể dục 6, 7, 8, 9 và môn Công nghệ 7 dạy trên clip cho đến khi có kế hoạch mới.

          - Lớp 8A8 và 8A10 học môn Hóa vào chiều thứ hai (theo TKB).

          - Thực hiện học Modun 5 BDTX theo kế hoạch bộ môn.

- TTCM tiếp tục thực hiện dự giờ thăm lớp và rút kinh nghiệm bài dạy của GV (ghi biên bản và hồ sơ kiểm tra nội bộ theo quy định).

- Thời gian tiết học: Khối 6, 7, 8 mỗi tiết dạy online 30 phút. Khối 9 – học trực tiếp 45 phút/ tiết

CỤ THỂ:

 

KHỐI 6, 7, 8

KHỐI 9

 

TIẾT

GIỜ BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

TIẾT

GIỜ BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

 

1

7h00'

7h30

1

7h00'

7h45

 

2

7h50'

8h20'

2

7h50'

8h35'

 

3

8h50'

9h20'

3

8h50'

9h35'

 

4

9h40'

10h10'

4

9h40'

10h25'

 

5

10h30

11h00'

5

10h30'

11h15'

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164