"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 27/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 494

Lịch công tác tuần 15 - HKII (từ 29/04/2019 đến 04/05/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

29/04

-     

 

 

 

-    Nhận bảng điểm Lịch sử 6+7, Anh 6+7.

GVBM + T.Linh

10h00

 

-    Nhập nhận xét và Hạnh kiểm HKII và cả năm.

GVCN

Hạn chót 15h00

 

-     

 

 

 

Thứ Ba

30/04

-    Nghỉ lễ 30/4

 

 

 

Thứ Tư

01/05

-    Nghỉ lễ 1/5.

 

 

 

Thứ Năm

02/05

-    Giáo viên nhận bảng điểm cá nhân, trả bài kiểm tra HKII cho học sinh. Tiến hành rà soát điểm số, điều chỉnh sai sót và nộp lại bảng điểm.

GVBM

Hạn chót 17h00

 

-     

 

 

 

Thứ Sáu

03/05

-    GVCN nhận bảng tổng hợp và KT chéo theo phân công

GVCN

K 7,8 - Từ 7g30-11h00.

K 6,9 - Từ 13h00-16h30.

Phòng học vụ

-    Lớp ôn tập tuyển sinh lớp 10 bắt đầu học lại.

 

 

 

Thứ Bảy

04/05

- Họp hội đồng xét duyệt kết quả học kỳ II và cả năm.

- BGH, GVCN, Giám thị, Tổng phụ trách.

7h00 (4 khối)

Hội trường

-     

 

 

 

 

Lưu ý:  + Từ 15/04 đến 04/05/2019: Các lớp trái buổi nghỉ học (Bắt đầu học lại từ ngày 06/05/2019).

             + Sau khi xét duyệt giáo viên vào điểm học bạ theo lịch.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164