"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 5/12/2020, 16:38
Lượt đọc: 362

Lịch công tác tuần 14 - Học kỳ 1 (từ 07/12/2020 đến 13/12/2020)

Lưu ý: + Giáo viên chú ý ngôn phong trong giảng dạy và giáo dục học sinh.

        + Từ 07/12 đến 19/12/2020: Kiểm tra HKI, Tin học, Thể dục, Nhạc (thực hành), Công nghệ 9 (thực hành) theo kế hoạch.

       + Toàn thể CB-GV-NV thực hiện lý lịch viên chức theo Mẫu HS02-VC/BNV (đã gửi mẫu qua mail cá nhân).  File lý lịch nộp theo đường dẫn sau: https://forms.gle/CPeZg9XZj3R7ZA1M8 (hạn chót trước ngày 15/12/2020).

       + Các lớp tích hợp bắt đầu kiểm tra cuối kỳ I từ ngày 05/12/2020.

        + Giáo viên thực hiện đánh giá học sinh theo đúng TT26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Click vào đây để xem nội dung: TT26/2020/TT-BGDĐT

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

07/12

- Chào cờ + SHCN

BGH, GVCN

 

 

- Phát thưởng học sinh giỏi đợt báo điểm giữa kỳ I

GVCN

Tiết SHCN

Tại lớp

Thứ Ba 08/12

- Thao giảng Văn 6 – Bài: Động từ

C.Kim Phượng + HS lớp 6A3

Tiết 1

Tại lớp

 

 

 

 

Thứ Tư

09/12

- Dạy Toán lớp 8A1, 8A6.

Thầy Bình

Tiết 4 (8A6)

Tiết 5 (8A1)

Tại lớp

- Dạy Toán lớp 9A4, 9A7

Thầy Đắc

Tiết 3 (9A7)

Tiết 4 (9A4)

Tại lớp

- Thao giảng Anh 8 – Unit 7: Listen and read

C.Thủy + HS lớp 8A10

Tiết 2

Tại lớp

Thứ Năm

10/12

- Thao giảng Văn 8 – Bài: Luyện nói văn thuyết minh

T.Tâm + HS lớp 8A3

Tiết 2

Tại lớp

- Hạn chót nộp đề kiểm tra cuối kỳ I.

GVBM

16h00

 

Thứ Sáu

11/12

- Dạy Toán lớp 8A2, 8A3.

Thầy Bình

Tiết 3 (8A2)

Tiết 4 (8A3)

Tại lớp

 

 

 

 

Thứ Bảy

12/12

- Thao giảng Anh 9 – Unit 5: Listen

C.Tâm + HS lớp 9A3

Tiết 4

Tại lớp

-

 

 

 

Chủ nhật

13/12

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164