"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 4/12/2021, 15:57
Lượt đọc: 518

Lịch công tác tuần 14 - Học kỳ 1 (từ 05/12/2021 đến 11/12/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Chủ nhật

05/12/2021

Họp CMHS khối 9 học kỳ I – Năm học 2021-2022

BGH+GVCN+CMHS

8h00

Trực tuyến trên lms1.hcm.edu.vn

Thứ hai

06/12/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 14/ học kì I

- Thực hiện dạy học theo thời khóa biểu.

- GVCN hướng dẫn học sinh quy trình phòng - chống dịch bệnh khi đến trường.

-Gửi link KTTX (bổ sung lần 2 theo kế hoạch và TKB của GVBM)

- TTCM dự giờ thăm lớp theo KH KTNB

- BGH + GV + HS

 

-GVBM+ HS

 

-GVCN + HS

 

-GVBM+ HS

 

 

- TTCM

-Cả tuần (theo kế hoạch)

- Từ 7h00’

 

-Tiết SHCN

 

-Theo TKB cả tuần

 

 

- Cả tuần

-Online (Youtube)

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

- Google drive + gmail

Thứ ba, 07/12/2021

- Dạy – học theo TKB

- GVBM + HS

 

-Từ 7h00’

 

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ tư

08/12/2021

- Dạy – học theo TKB

 

- GVBM + HS

 

-Từ 7h00’

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

Thứ 5

09/12/2021

- Dạy – học theo TKB

- NGLL và TNHN “Phòng chống dịch Covid – 19”

- GVBM +HS

-GVCN + HS

 -Từ 7h00’

-lms1.hcm.edu.vn

 

Thứ sáu

10/12/2021

-Dạy – học theo TKB

- Tổng vệ sinh chuẩn bị học trực tiếp.

-GVBM + HS

- GVBM + HS

          Từ 7h00’

- Từ 14h00’

 

-lms1.hcm.edu.vn

- Khu A

Thứ 7

11/12/2021

- Dạy – học theo TKB

- Sinh hoạt với học sinh lớp 9.

-Báo cáo tình hình học sinh tham gia lớp học theo TKB

 

-GVBM + HS

- BGH + HS

-GVBM

- Từ 7h00’

- Từ 9h15’

-H/C 15h00’

-lms1.hcm.edu.vn

- lms1.hcm.edu.vn

-Gửi file word qua gmail trường

 

*Lưu ý: - GV Thể dục 6, 7, 8, 9 và môn Công nghệ 7 dạy trên clip cho đến khi có kế hoạch mới.

            - Lớp 8A8 và 8A10 học môn Hóa vào chiều thứ hai (theo TKB)

- TTCM thực hiện dự giờ thăm lớp và rút kinh nghiệm bài dạy của GV (ghi biên bản và hồ sơ kiểm tra nội bộ theo quy định).

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164