"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 20/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 399

Lịch công tác tuần 14 - HKII (từ 22/04/2019 đến 27/04/2019)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

22/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Toán + GDCD 6

Học sinh khối 6

7h00 – 10h30

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn Toán + GDCD 7

Học sinh khối 7

12h30 – 16h00

Theo phòng thi

-    Nhận bảng điểm Âm nhạc, Công nghệ, Mỹ thuật, Thể dục.

GVBM + T.Linh

16h00

 

-    Làm vệ sinh các phòng chức năng.

Phục vụ

Cả tuần

Theo khu vực phân công

Thứ Ba

23/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Lịch sử + Anh văn khối 9

Học sinh khối 9

7h00 – 10h00

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn   Lịch sử + Anh văn khối 8

Học sinh khối 8

12h30 – 15h30

Theo phòng thi

-    Nhận bảng điểm Văn 6+7+8+9, Lý 6+7+8+9.

GVBM + T.Linh

10h00

 

Thứ Tư

24/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Lịch sử + Anh văn khối 6

Học sinh khối 6

7h00 – 10h00

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn Lịch sử + Anh văn khối 7

Học sinh khối 7

12h30 – 15h30

Theo phòng thi

-    Nhận bảng điểm Toán 8+9, GCDC 8+9.

GVBM + T.Linh

10h00

 

Thứ Năm

25/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Sinh + Địa lí khối 9

Học sinh khối 9

7h00 – 9h45

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn Sinh + Địa lí khối 8

Học sinh khối 8

12h30 – 15h15

Theo phòng thi

Thứ Sáu

26/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Sinh + Địa lí khối 6

Học sinh khối 6

7h00 – 9h45

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn Sinh + Địa lí khối 7

Học sinh khối 7

12h30 – 15h15

Theo phòng thi

-    Nhận bảng điểm Toán 6+7, GCDC 6+7.

GVBM + T.Linh

10h00

 

Thứ Bảy

27/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Hóa 9

Học sinh khối 9

7h00 – 8h15

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn Hóa 8

Học sinh khối 8

12h30 – 13h45

Theo phòng thi

-    Nhận bảng điểm Lịch sử 8+9, Anh 8+9.

GVBM + T.Linh

10h00

 

 

Lưu ý:  + Nhập điểm kiểm tra học kỳ II từ ngày 22/4/2019 đến 02/05/2019 (Cô Ngọc + Thầy Bức).

+ Giáo viên bộ môn thực hiện việc chấm, hồi phách bài kiểm tra học kỳ I đúng theo kế hoạch.

+ Từ 15/04 đến 04/05/2019: Các lớp trái buổi nghỉ học (Bắt đầu học lại từ ngày 06/05/2019).

+ Giáo viên coi kiểm tra học kỳ I các môn do Phòng GD&ĐT ra đề có mặt: Sáng: 7h00 - Chiều: 12h30.

+ Giáo viên nhận bảng tính phụ trội tại phòng hiệu phó (hạn chót nộp ngày 22/04/2019).
Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164