"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 27/11/2021, 11:31
Lượt đọc: 756

Lịch công tác tuần 13 - Học kỳ 1 (từ 29/11/2021 đến 04/12/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

29/11/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 13/ học kì I

- Chuyên đề môn Anh văn 6; Toán 7, Công Nghệ 7; Ngữ văn 8, Vật Lý 8; Hóa học 9, Ngữ văn 9

- Họp Chi bộ

- HN CC, VC

- Gửi link KTTX

- TTCM phân công giáo viên giao đề cho các em KTTX (bổ sung).

- BGH + GV + HS

 

- GVBM+ HS

 

 

- Đảng viên

- Toàn thể CB, GV, NV

- GVBM+ HS

- TTCM + GVBM

- Cả tuần (theo kế hoạch)

- Từ 7h00’

 

 

- Từ 10h30’

- Từ 13h30’

- 11h00’

- Theo lịch kiểm tra bổ sung.

- Online (Youtube)

 

- lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Tại trường.

- Google Meet

- Google drive + gmail

Thứ ba, 30/11/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN

-GVBM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

-KTTX (Kiểm tra theo KH)

- GVCN + HS

- GVBM +HS

 

- GVBM +HS

-Từ 7h30’

 

 

-Từ 8h30’

- lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Google drive + gmail

Thứ tư

01/12/2021

- Dọn phòng thí nghiệm Lý–Hóa-Sinh

- Chuyên đề môn Toán 6, Cong nghệ 6; Anh văn 7; Lịch sử 7; Sinh học 8, Địa lí 8; Công nghệ 9, Toán 9

- Gửi link google meet và link KTTX

- Giáo viên Lý–Hóa-Sinh

- GVBM + HS

 

 

-GVBM +HS

-Từ 7h00’

 

 

-11h00’

- Tại trường

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ 5

02/12/2021

-GV BM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

-Chuyên đề Anh văn 8, 9

-KTTX (Theo KH)

- GVBM +HS

 

- GVBM +HS

 

 

-Từ 7h00’

-Từ 8h30’

 

 

-lms1.hcm.edu.vn

- Google drive + gmail

Thứ sáu

03/12/2021

-Chuyên đề KHTN 6, Ngữ văn 6; Ngữ văn 7, Địa lí 7; Toán 8, Công nghệ 8; GDCD9, Địa lí 9

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

Gửi link google meet và link KTTX

-GVBM + HS

 

 

-TTCM

- GVBM, GVCN, HS

 

-GVBM +HS

-Từ 7g00

 

 

-H/c: 11h00’

-Hạn chót 17h00’

 

-11h00’

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ 7

04/12/2021

- KTTX (theo KH)

-Tạo lớp học theo thời khóa biểu

-GVBM + HS

-GVBM + HS

- Từ 8h30’

 

- Google drive + gmail

-lms1.hcm.edu.vn

 

*Lưu ý:

            - GVBM chốt danh sách học sinh chưa KTTX, KTGK 1, gửi cho nhà trường, hạn chót 11h00 ngày 30/11. Nhắc học sinh ôn bài kt bổ sung theo lịch (tuần 14 – từ 06/12 – 11/12).

- 13h30’ ngày 29/11 Hội nghị CC -VC

- Từ 06/12 thực hiện dạy học theo thời khóa biểu trên lms1.hcm.edu.vn

- Tất cả các clip bài dạy up trên youtube các tổ, nhóm chuyên môn phân công giáo viên coi lại và rút kinh nghiệm bằng biên bản ngay sau khi đăng bài.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164