"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 13/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 553

Lịch công tác tuần 13 - HKII (từ 15/04/2019 đến 20/04/2019)

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

15/04

-    Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

Thứ Ba

16/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Âm nhạc 6, 9; Công Nghệ 6, 9.

Giáo viên tiết 1 coi kiểm tra

Học sinh K 6 + 9

7h00 – 8h45

Tại lớp

-    C:  Kiểm tra HKII môn Công nghệ 7, 8; Âm nhạc 7, 8

Giáo viên tiết 1 coi kiểm tra

Học sinh K 7 + 8

12h45 – 14h15

Tại lớp

-    Hạn chót học sinh nộp phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 (GVCN thu đủ trong ngày nộp lại cho thầy Bình (PHT)).

T. Bình + GVCN K9

10h00

Phòng Hiệu phó

Thứ Tư

17/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Mỹ thuật 6.

Giáo viên tiết 1 coi kiểm tra + Học sinh K6

7h00 – 8h45

Tại lớp

-    C:  Kiểm tra HKII môn Mỹ thuật 7

Giáo viên tiết 1 coi kiểm tra + Học sinh K 7

12h30 – 14h15

Tại lớp

-    Nhập nguyện vọng tuyển sinh 10.

T.Bức + C.Ngọc

7h30

Phòng học vụ

-    In bảng tổng hợp nguyện vọng.

T.Linh

15h30

 

-    Nộp hồ sơ chấm sáng kiến kinh nghiệm.

TTCM

11h00

Phòng hiệu phó

Thứ Năm

18/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn + Vật lí khối 9

Học sinh khối 9

7h00 – 10h30

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn + Vật lí khối 8

Học sinh khối 8

12h30 – 16h00

Theo phòng thi

-    Kiểm tra nguyện vọng tuyển sinh 10.

T.Bức + C.Ngọc

7h30

Phòng học vụ

Thứ Sáu

19/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn + Vật lí khối 6

Học sinh khối 6

7h00 – 10h30

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn Ngữ văn + Vật lí khối 7

Học sinh khối 7

12h30 – 16h00

Theo phòng thi

-    Kiểm tra nguyện vọng tuyển sinh 10.

C.Tâm (học vụ) + T. Tuấn Anh

7h30

Phòng học vụ

Thứ Bảy

20/04

-    S: Kiểm tra HKII môn Toán + GDCD khối 9

Học sinh khối 9

7h00 – 10h30

Theo phòng thi

-    C: Kiểm tra HKII môn  Toán + GDCD khối 8

Học sinh khối 8

12h30 – 16h00

Theo phòng thi

-    In bảng tổng hợp đăng ký nguyện vọng TS10.

T.Linh

 

 

 

Lưu ý:  + GVBM kiểm tra các cột điểm đã nhập và bổ sung các cột điểm còn thiếu cho học sinh hạn chót ngày 16/04/2019.

+ Giáo viên bộ môn thực hiện việc chấm, hồi phách bài kiểm tra học kỳ I đúng theo kế hoạch.

+ Từ 15/04 đến 04/05/2019: Các lớp trái buổi nghỉ học (Bắt đầu học lại từ ngày 06/05/2019).

+ Giáo viên coi kiểm tra học kỳ I các môn do Phòng GD&ĐT ra đề có mặt: Sáng: 7h00 - Chiều: 12h30.

+ Các môn kiểm tra do trường ra đề hoàn tất nhập điểm thi vào ngày 20/04/2019.

+ Giáo viên nhận bảng tính phụ trội tại phòng hiệu phó (hạn chót nộp ngày 22/04/2019).

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164