"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 20/11/2021, 0:15
Lượt đọc: 524

Lịch công tác tuần 12 - Học kỳ 1 (từ 22/11/2021 đến 27/11/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

22/11/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 12/ học kì I

- Chuyên đề môn KHTN 6, Anh văn 6,7,8,9, Vật Lý 7,9; Hóa học 8

-Gửi link KTTX

- BGH + GV + HS

 

-GVBM+ HS

 

-GVBM+ HS

-Cả tuần (theo kế hoạch)

- Từ 7h00’

 

-11h00’

-Online (Youtube)

 

-lms1.hcm.edu.vn

 

- Google drive + gmail

Thứ ba, 23/11/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN

-GVBM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

-KTTX (Kiểm tra theo KH)

- GVCN + HS

- GVBM +HS

 

- GVBM +HS

-Từ 7h30’

 

 

-Từ 8h30’

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Google drive + gmail

Thứ tư

24/11/2021

-Chuyên đề môn LSĐL 6; Toán 6,7; GDCD 7; Lịch sử 8; Ngữ văn 8,9; Sinh học 9

- Gửi link google meet và link KTTX

- GVBM + HS

 

 

-GVBM +HS

-Từ 7h00’

 

 

-11h00’

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ 5

25/11/2021

-GV BM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

-KTTX (Theo KH)

- Nộp file excel có số định danh của học sinh. (Gởi vào mail trường)

- GVBM +HS

 

- GVBM +HS

- GVCN

 

 

-Từ 8h30’

- 16h00’

 

 

- Google drive + gmail

Thứ sáu

26/11/2021

-Chuyên đề GDCD 6,8; Ngữ văn 6,7; Toán 8,9; Sinh 7; Lịch sử 9

-Nộp đề án vị trí việc làm

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

Gửi link google meet và link KTTX

-GVBM + HS

 

 

- TTCM

- GVBM, GVCN, HS

- Cô Kim Anh

-GVBM +HS

-Từ 7g00

 

 

-H/c: 11h00’

-Hạn chót 17h00’

-16h00’

-11h00’

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ 7

27/11/2021

- KTTX (theo KH)

- Gửi nội dung tuần 13/ HKI..

 

-GVBM + HS

-TTCM+CBCNTT

 

- Từ 8h30’

-11h00’

- Google drive + gmail

 

 

*Lưu ý:

            - GVBM lập danh sách học sinh không tham gia học tập trên trang lms1, liên hệ trực tiếp với CMHS để đôn đốc, nhắc nhở-> gửi danh sách cho nhà trường (qua mail) và GVCN được biết.

 -Nhắc học sinh ôn bài chuẩn bị KTTX (vét)- theo lịch tuần 13

- 13h30’ ngày 29/11 Hội nghị CC -VC

- Tất cả các clip bài dạy up trên youtube các tổ, nhóm chuyên môn phân công giáo viên coi lại và rút kinh nghiệm bằng biên bản ngay sau khi đăng bài.

- Để phục vụ cho công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn TP theo Kế hoạch của UBNDTP. GVCN nhắc cha mẹ học sinh liên hệ với Công an Phường, xã, thị trấn nơi thường trú để yêu cầu cấp số định danh cá nhân và báo về cho GVCN. GVCN cập nhật số định danh cá nhân lên file xecel theo mẫu và gởi về mail trường hạn chót thứ năm ngày 25/11/2021.

               

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164