"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 13/11/2021, 19:25
Lượt đọc: 1377

Lịch công tác tuần 11 - Học kỳ 1 (từ 15/11/2021 đến 20/11/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

15/11/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 11/ học kì I

- Họp Liên tịch

 

- Họp tổ Lịch sử - Địa lí

- Chuyên đề môn Anh văn 6; Toán 7, Công nghệ 7; Ngữ văn 8,Vật Lý 8; Hóa học 9, Ngữ văn 9

- Gửi link KTTX

-Gửi link KT GHK1 TNHN

- BGH + GV + HS

 

- BGH + TTCM + CTCĐ + BTCĐ + TKHĐ

- BGH + GV

-GVBM + HS

 

 

-GVBM + HS

-GVCN 6 + HS 6

-Cả tuần (theo kế hoạch)

- 9h00’

 

- 14h00’

- Từ 7h00’

 

 

-H/c: 11h00’

-Từ 10h45’ ->11h00’

- Online (Youtube)

 

- Tại phòng Hiệu trưởng

 

- Tại phòng Hiệu trưởng

- lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Google drive + gmail

- Google drive + gmail

Thứ ba, 16/11/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN -

(Khối 8 - 45 phút)

- KT TNHN (60 phút)

- KTTX (theo KH)

-GVBM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

- GVCN + HS

- GVCN + HS

- GVCN 6 + HS 6

- GVBM +HS

 

-Từ 7h30’

-Từ 7h30’->8h15’

- Từ 7h30’ – 8h30’

-Ca 1 từ 8h30’

-lms1.hcm.edu.vn

 

- Google drive + gmail

- Google drive + gmail

Thứ tư

17/11/2021

-Chuyên đề môn Toán 6, Công nghệ 6; Anh văn 7,Lịch sử 7; Sinh học 8, Địa lí 8; Công nghệ 9, Toán 9

- Gửi link KTTX

- GVBM + HS

 

 

-GVBM +HS

-Từ 7h00’

 

 

- H/c:11h00’

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Google drive + gmail

Thứ 5

18/11/2021

- Chuyên đề môn Anh văn 8,9

- KTTX (theo KH)

- GVBM +HS

- GVBM +HS

 -Từ 7h00’

- Từ 10h30’

-lms1.hcm.edu.vn

- Google drive + gmail

 

Thứ sáu

19/11/2021

-Chuyên đề môn Ngữ văn 6, KHTN 6; Ngữ văn 7, Địa lí 7; Toán 8, Công nghệ 8; GDCD 9, Địa lí 9

- Gửi link KTTX

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

-Gửi link KTTX

-GVBM + HS

 

 

- GVBM + HS

- TTCM

 

- GVBM, GVCN, HS

-GVBM +HS

-Từ 7g00’

 

 

-H/c: 11h00’

-H/c: 11h00’

 

-Hạn chót 17h00’

-H/c:11h00’

-lms1.hcm.edu.vn

 

 

- Google drive + gmail

Thứ 7

20/11/2021

- KTTX (theo KH)

- Gửi nội dung tuần 12/ HKI.

-GVBM +HS

-TTCM+CBCNTT

- Từ 7h30’

-11h00’

- Google drive + gmail

 

 

*Lưu ý:

            - 16/11/2021 KT giữa học kỳ 1 môn TNHN khối 6 - 60 phút (từ 7h30’ ->8h30’);

- 16/11/2021 SHCN khối 8 - 45 phút từ 7h30’ đến 8h15’, sau đó 8h30’ KTTX môn Công Nghệ K8.

- Nhập điểm (KTTX – tuần 1 đến tuần 10), điểm KTGHK) lên trang Vietschool, hạn chót 11h00’ ngày 18/11/2021

- Tổ trưởng chuyên môn chụp hình minh chứng module trên trang lms1 của GV trong tổ (từ tuần 1 đến tuần 10), hạn chót 17h ngày 18/11/2021 (nén vào file gửi mail trường - thcsnguyengiathieu.tanbinh@ngthieu.edu.vn).

            - Tất cả các clip bài dạy up trên youtube các tổ, nhóm chuyên môn phân công giáo viên coi lại và rút kinh nghiệm bằng biên bản ngay sau khi đăng bài.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164