"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
Thứ bảy, 6/11/2021, 13:8
Lượt đọc: 1711

Lịch công tác tuần 10 - Học kỳ 1 (từ 08/11/2021 đến 13/11/2021)

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

THỜI GIAN

PHƯƠNG THỨC

Thứ hai

08/11/2021

 

-Thực hiện chương trình

 tuần 10/ học kì I

- Chuyên đề môn KHTN 6, Anh văn 6,7,8,9, Vật Lý 7,9; Hóa học 8

- BGH + GV + HS

 

-GVBM+ HS

 

-Cả tuần (theo kế hoạch)

- Từ 7h00’

 

-Online (Youtube)

 

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ ba, 09/11/2021

-GVCN sinh hoạt với lớp CN

-GVBM tương tác với HS (cả tuần theo kế hoạch)

- GVCN + HS

- GVBM +HS

 

-Từ 7h30’

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ tư

10/11/2021

-Chuyên đề môn LSĐL 6; Toán 6,7; GDCD 7; Lịch sử 8; Ngữ văn 8,9; Sinh học 9

- Gửi link google meet và link KT GHK 1 môn Ngữ văn 6,7,8,9 và Vật Lí ,8,9

- GVBM + HS

 

 

-GVBM +HS

-Từ 7h00’

 

 

-10h45’ ->11h00’

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ 5

11/11/2021

-KT GHK1 môn Ngữ Văn

-KT GHK 1 môn Vật lí

- GVBM +HS

- GVBM +HS

 -Từ 7h30’

- Từ 10h00’

- Google drive + gmail

 

Thứ sáu

12/11/2021

-Chuyên đề GDCD 6,8; Ngữ văn 6,7; Toán 8,9; Sinh 7; Lịch sử 9

-Gửi đáp án cho CB CNTT

-Hạn chót HS nộp bài tập, thống kê lượt tương tác của HS.

Gửi link google meet và link KT GHK 1 môn Địa lí 9

 

-GVBM + HS

 

- TTCM

- GVBM, GVCN, HS

 

-GVBM +HS (theo danh sách)

-Từ 7g00

 

-H/c: 11h00’

-Hạn chót 17h00’

 

-10h45’ ->11h00’

-lms1.hcm.edu.vn

Thứ 7

13/11/2021

- Kiểm tra giữa kỳ môn Địa lí 9 (kt bổ sung)

 

 

- Gửi nội dung tuần 11/ HKI.

 

- Toàn bộ học sinh bị rớt mạng chưa nộp được bài và học sinh vắng ngày 03/11/2021

-TTCM+CBCNTT

 

- Từ 7h30’

 

 

 

-11h00’

- Google drive + gmail

 

 

*Lưu ý:

- GVCN, GVBM nhắc học sinh lịch kiểm tra bù môn Ngữ văn 6, 7, 8, 9; Vật Lí 7, 8, 9; Địa lí 9

            - 16/11/2021 KT giữa học kỳ 1 môn TNHN khối 6 60 phút (từ 7h30’ ->8h30’); SHCN khối 8 45 phút từ 7h30’ đến 8h15’, sau đó 8h30’ KTTX môn Công Nghệ K8.

               - Thứ hai (08/11/2021) GVBM nhập bài giảng, bài tập, bài ghi (tuần 10) lên trang lms

            - Tất cả các clip bài dạy up trên youtube các tổ, nhóm chuyên môn phân công giáo viên coi lại và rút kinh nghiệm bằng biên bản ngay sau khi đăng bài.

Tác giả: Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164